بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر

آيت ا... آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه با صدور بخشنامه اي به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر کشور اعلام کرد به مناسبت فرارسيدن ليالي قدر و در پيش بودن عيد سعيدفطر به زندانيان واجد شرايط پانزده روز مرخصي داده شود

آيت ا... آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه با صدور بخشنامه اي به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر کشور اعلام کرد: به مناسبت فرارسيدن ليالي قدر و در پيش بودن عيد سعيدفطر و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانيان در کنار خانواده و به منظور نيل به اهداف عالي در بازسازي اجتماعي و اخلاقي زندانيان و نيز برقراري روابط عاطفي بين زندانيان و اعضاي خانواده آنها مقتضي است به زندانيان محکوم با رعايت شرايط ذيل و اخذ تأمين مناسب 15 روز مرخصي داده شود. اين مرخصي به مدت 15 روز ديگر نيز قابل تمديد خواهد بود. الف ـ زندانيان محکوم به حبس: 1- محکومين به حبس ابد به شرط تحمل حداقل 5 سال حبس. 2- محکومين به حبس بيش از 10 سال به شرط تحمل حداقل دو سال حبس. 3- محکومين به حبس از 5 تا 10 سال به شرط تحمل حداقل يک سال حبس. 4- محکومين به حبس از يک سال تا 5 سال به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس. 5- محکومين به حبس کمتر از يک سال به شرط تحمل حداقل يک ماه حبس. تبصره: محکومين به حبس که باقيمانده حبس آنها کمتر از دو ماه باشد، مرخصي منتهي به آزادي اعطاء مي شود. ب ـ زندانياني که صرفاً به دليل عجز از پرداخت جزاي نقدي در حبس به سر مي برند: 1- محکومين به جزاي نقدي که مقدار باقيمانده آن بيش از پنجاه ميليون ريال باشد به شرط تحمل حداقل دوماه حبس. 2- محکومين به جزاي نقدي که مقدار باقيمانده آن بیست تا پنجاه ميليون ريال باشد؛ به شرط تحمل حداقل يک ماه حبس. مرخصي منتهي به آزادي اعطاء مي شود. تبصره: محکومين به جزاي نقدي که مقدار باقيمانده آن تا بیست ميليون ريال باشد، مرخصي منتهي به آزادي اعطاء مي شود. ج ـ محکومين جرايم غيرعمدي و محکومين مالي: زندانياني که به لحاظ عجز از پرداخت ديه در جرايم غيرعمد بازداشت هستند و همچنين دارندگان محکوميت هاي مالي، صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصي موضوع اين بخشنامه برخوردار خواهند بود. دـ مرتکبين جرايم ذيل از شمول اين بخشنامه مستثني خواهند بود: محکومين جرايم سرقت مسلحانه، سرقت مقرون به آزار، جاسوسي، اقدام عليه امنيت کشور، آدم ربايي، جرايم باندي و سازمان يافته، تجاوز به عنف، داير کردن مراکز فساد و فحشاء، اسيدپاشي، اخلال در نظام اقتصادي، ورود، توليد، توزيع و فروش مشروبات الکلي، محکومين به قصاص و اعدام و حدود شرعي، محکومين داراي سه سابقه محکوميت به ارتکاب همان جرم، محکوميني که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و يا عمده موادمخدر و روانگردان ها و ساير محکوميني که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه اي بوده که بنا به نظر دادستان يا قاضي ناظر زندان يا رئيس زندان يا شوراي طبقه بندي شايستگي برخورداري از مرخصي را ندارند. .... این بخشنامه با امضاء رئیس قوه قضائیه طی شماره 100-22912-1000 مورخ 24 تیر 1393 ، به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر کشور ابلاغ شده است.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف