ابلاغ مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای ارد شهرستان گراش به شهر

مصوبه وزارت کشور در خصوص تبدیل روستای ارد شهرستان گراش به شهر ابلاغ شد.

شماره144412 1396/9/7 جناب آقای تبادار استاندار محترم فارس در اجرای ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مورخ 1389/12/17 و با عنایت به نامه شماره 33667/59806 مورخ 1396/5/17 معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری و با توجه به مطالعات کارشناسی، با پیشنهاد آن استانداری مبنی بر تبدیل روستای ارد مرکز بخش ارد شهرستان گراش به شهر موافقت می‌گردد. مقتضی است اقدامات لازم برابر قانون و مقررات موجود انجام و مراتب اعلام گردد. وزیر کشور ـ‌ عبدالرضا رحمانی فضلی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف