اصلاح ماده 8 آیین‌نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی


شماره97/7127/دش 1397/5/30
اصلاح ماده 8 آیین‌نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی
(مصوب جلسه 40 مورخ 1397/3/5 شورای توسعه فرهنگ قرآنی)

دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی
کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآن کریم
در جلسه 40 شورای توسعه فرهنگ قرآنی، مورخ 1397/3/5، عضویت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش در کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی به تصویب رسید.
دبیر شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی ـ محمدرضا مخبردزفولی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف