دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات با سرفصل ها و کدهای موضوعی معاونت قوانین مجلس

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، طی ابلاغیه ای به دستگاههای اجرایی، خواستار انجام عملیات تنقیحی قوانین مرتبط با هر دستگاه و ارسال آن به معاونت مزبور شده است.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، در اجرای ماده (1) و قسمت الف تبصره بند (1) ماده (3) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 25 خرداد 1389 و نیز بند ب ماده (6) و بند ب ماده (10) دستور العمل اجرایی قانون مزبور، طی نامه ای به دستگاههای اجرایی ضمن ارسال «مجموعه اصول و ضوابط تنقیح و تکالیف دستگاههای اجرایی در فرایند تنقیح، فهرست کدها و سرفصل های پیشنهادی» و یک نسخه از قانون فوق الذکر و دستورالعمل اجرایی آن، از آنان درخواست نموده است تا عملیات تنقیحی کلیه قوانین مرتبط با دستگاه متبوع را مطابق با اصول و ضوابط مندرج در دستورالعمل ابلاغی انجام و ضمن مشورت با معاونت حقوقی ریاست جمهوری گزارش مبسوط آن را پس از هر مرحله به معاونت قوانین مجلس ارسال نمایند. قابل ذکر است، بیش از سه سال است که جلسات کارگروه های تنقیح قوانین و مقررات در محل دفتر سامانه ملی قوانین و مقررات تشکیل گردیده و در جلسات این کارگروه ها، وضعیت تنقیحی قوانین و مقررات و کدهای موضوعی مرتبط با هر یک از دستگاه های اجرایی با حضور نمایندگان آن دستگاه ها مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به مراجعات متعدد دستگاههای اجرایی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص نحوه انجام کار تنقیح قوانین و نظر معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعلام نظر دستگاه های اجرایی با مشورت معاونت حقوقی ریاست جمهوری در ارتباط با تعاریف کدها، به زودی از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هماهنگی لازم برای برگزاری جلسات فوق اطلاع رسانی خواهد شد.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف