تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی ها

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی ها ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 1397/06/21 هيأت وزیران در خصوص"آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی ها"، طي نامه شماره 100602 در تاریخ 1397/07/30 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. مستند این تصویبنامه به شرح زیر می باشد؛ از قانون هوای پاک ( مصوب 1396/04/25)؛ ماده 2- تمامي اشخاص، دستگاهها و مؤسسات اعم از دولتي و غيردولتي و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است و تمامي اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاري - صنعتي، مناطق ويژه اقتصادي، شهرك ها و نواحي صنعتي موظفند تا مقررات اين قانون را رعايت نمايند. سازمان مسؤول نظارت بر حسن اجراي اين قانون مي باشد. آيين نامه فني در زمينه كنترل و كاهش آلودگي هاي موضوع اين قانون توسط سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف