انتشار مجموعه قوانین و مقررات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مجموعه قوانین و مقررات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اندازه وزیری با 1032 صفحه و قیمت 470.000 ریال در خانه کتاب معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، برای استفاده عرضه شده است.

رسانه‌هاي گروهي از پديده‌هاي بسيار مهم در دنياي امروز به شمار مي‌رود كه تمامي ابعاد و زواياي زندگي فردي و جمعي انسان‌ها را تحت نفوذ و تأثير خود قرار داده است. پيام‌هاي گوناگون وسايل ارتباط جمعي در شكل‌گيري پندارها و كردارهاي انسان‌ آن گونه مؤثر است كه حتي در ايجاد سبك زندگي آنان جايگاه تعيين‌كننده و كم‌نظيري دارد. در اين ميان، راديو و تلويزيون نقشي بي‌بديل را در ميان انواع رسانه‌ها برعهده دارد و همواره مورد توجه جدي انديشمندان و سياستگذاران بوده است. به موجب قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به عنوان سازماني مستقل تعيين گرديد. هدف اصلي سازمان صدا و سيما به عنوان يك دانشگاه عمومي، نشر فرهنگ اسلامي، ايجاد محيط مساعد براي تزكيه و تعليم انسان و رشد فضايل اخلاقي و شتاب بخشيدن به حركت تكاملي انقلاب اسلامي در سراسر جهان مي‌باشد. اين هدف‌ها در چهارچوب برنامه‌هاي ارشادي، آموزشي، خبري و تفريحي تأمين مي‌گردد كه وظايف سازمان درخصوص نحوه اجراي اين برنامه‌ها در قوانين و مقررات مختلف تبيين شده است. وضع و تصويب قوانين بي‌شمار و بعضاً متعارض‌، دستيابي مطمئن و آسان به احكام و مقررات معتبر را براي اجرا دشوار نموده است؛ ضمن آنكه اطلاع از قوانين معتبر مانع از تضييع حقوق سازمان و در نتيجه حفظ و صيانت از بيت‌المال مي‌گردد. و نيز الزامات قانوني و همچنين ضرورت بازنگري در قوانين و مقررات، مسؤولان سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران را بر ضرورت انجام تدوين و تنقيح قوانين و مقررات مربوط رهنمون گرديد. اقدامات مقدماتي و گام‌هاي اوليه در خصوص تدوين و تنقيح قوانين و مقررات مرتبط با صدا و سيما از سوي اداره كل امور حقوقي سازمان برداشته شد اما از آنجا كه معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت‌حقوقي رياست جمهوري ساليان متمادي به اين مهم پرداخته، لذا از دانش و تجارب ارزشمند معاونت مذكور بهره گرفته و با رعايت اصول و ضوابط تدوين و تنقيح قوانين و مقررات و دستورالعمل‌هاي معاونت مزبور و با مشاركت آن معاونت، مجموعه منقح قوانين و مقررات مرتبط با صدا و سيما تهيه گرديد. لذا مجموعه حاضر به عنوان اثري مشترك، تلفيقي از دانش و تجربه تدوين و تنقيح قوانين و مقررات از يك سو و دانش و تجربه عملي در زمينه موضوعات صدا و سيما از سوي ديگر مي‌باشد و اين امر در غناي مجموعه بسيار مؤثر واقع شده است. به منظور دسترسي آسان به قوانين و مقررات، مجموعه داراي (9) قسمت‌ به شرح ذيل مي‌باشد: قسمت اول - فرامين و مصوبات رهبري قسمت دوم - قوانين قسمت سوم - موافقتنامه‌ها و کنوانسيون‌ها قسمت چهارم - آيين‌نامه‌ها، ضوابط و دستورالعمل‌ها قسمت پنجم- تصويبنامه‌ها و ساير مصوبات قسمت ششم- اساسنامه‌ها قسمت هفتم - مصوبات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي قسمت هشتم - مصوبات شوراي‌عالي اداري قسمت نهم- قوانين و مقررات مرتبط با صدا و سيما مجموعه داراي فهرست تاريخي قوانين و مقررات (ناظر بر 8 قسمت نخست مجموعه) و فهرست تاريخي قوانين و مقررات مرتبط با صدا و سيما (ناظر بر قسمت پاياني مجموعه) مي‌باشد. همچنين در راستاي رويكرد تنقيحي مجموعه، فهرست قوانين منسوخ و غيرمعتبر مربوط به صدا و سيما و نيز فهرست مصوبات منسوخ و غيرمعتبر شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي مربوط به موضوع مورد اشاره، تهيه و در مجموعه درج شده است. در مجموعه حاضر سعي شده است آخرين اصلاحات، الحاقات و نسخ‌هاي صريح قوانين و مقررات در متن آنها لحاظ گردد؛ لكن از آنجا كه تنقيح قوانين و مقررات و تشخيص ناسخ و منسوخ‌هاي ضمني، امري بسيار فني و دشوار است لذا تا حد امكان از نظرات كارشناسان خبره استفاده و پس از بحث و بررسي موضوع، تصميم نهايي اتخاذ و توضيحات تنقيحي در متن و يا در صورت ضرورت در پاورقي‌ها درج گرديده است. تدوین این مجموعه توسط هابيل ابراهيمي(از اداره‌كل امور حقوقي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران) و مهناز كردناييج (از امور تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات رياست‌جمهوري) ، زیر نظر سعید تقدیسیان،مهدی مهدی زاده و سید حسین عرب نجفی انجام یافته است . علاقه مندان برای تهیه این کتاب می توانند به نشانی خیابان ولی عصر (عج) نرسیده به تقاطع خیابان جمهوری اسلامی شماره 1158 ، خانه کتاب معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات مراجعه نمایند.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف