انتشار چاپ دوم مجموعه تنقيحي ‌قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و مقررات مرتبط

چاپ دوم مجموعه تنقيحي ‌قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و مقررات مرتبط منتشر شد.

چاپ دوم «مجموعه قانون تشكيلات، و‌ظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و مقررات مربوط» منتشر شد. اهم مندرجات اين اثر كه با دريافت نظرات وزارت کشور و دبيرخانه شوراي عالي استان‌ها تهيه شده و در شمارگان 5000 نسخه انتشار يافته، عبارتست از: متن تنقيح‌شده قانون تشكيلات، و‌ظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي و نيز ديگر قوانين مربوط؛ آيين‌نامه‌ها و تصويبنامه‌هاي هيات وزيران؛ دستورالعمل‌هاي مصوب شوراي عالي استان‌ها؛ بخشنامه‌هاي رييس قوه قضاييه و معاون اول رييس جمهور؛ آراي هيأت عمومی ديوان عدالت اداري؛ نظرات مشورتي اداره‌كل ‌حقوقي ‌قوه‌ قضاييه؛ زيرنويس‌هاي توضيحي و تنقيحي؛ واژه‌نامه تفصيلي؛ لازم به ذكر است چاپ اول اين كتاب در آبان ماه 1397 منتشر شده است. علاقه‌مندان براي تهيه اين كتاب كه در قطع وزیری و با شمارگان 5000 نسخه به چاپ رسيده و با قيمت 300/000 ريال عرضه شده است، مي‌توانند به خانه كتاب معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات به نشاني خيابان وليعصر (عج)، قبل از تقاطع خيابان جمهوري اسلامي شماره 1160 مراجعه و جهت کسب اطلاعات مورد نیاز با شماره 66492708 (در ساعات اداری) تماس حاصل نمایند.

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف