تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری حق بهره برداری از پلاک ثبتی 2 فرعی از 1132 اصلی واقع در بخش 3 ثبتی شهرستان اهواز استان خوزستان از وزارت جهاد کشاورزی به دیوان محاسبات کشور

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری حق بهره برداری از پلاک ثبتی 2 فرعی از 1132 اصلی واقع در بخش 3 ثبتی شهرستان اهواز استان خوزستان از وزارت جهاد کشاورزی به دیوان محاسبات کشور ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 97/12/18 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص"واگذاری حق بهره برداری از پلاک ثبتی 2 فرعی از 1132 اصلی واقع در بخش 3 ثبتی شهرستان اهواز استان خوزستان از وزارت جهاد کشاورزی به دیوان محاسبات کشور"، طي نامه شماره 834 در تاریخ 98/01/10 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف