رأی شماره 2135 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال ردیف 1 تعرفه شماره 28 تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر گراش درخصوص وضع عوارض برای فروش بلیط کنسرت

تاریخ دادنامه: 1397/12/14 شماره دادنامه: 2135 شماره پرونده: 1486/97
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش 1 تعرفه شماره 28 دفترچه عوارض محلی سال 1396 شورای اسلامی شهر گراش در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخش 1 تعرفه شماره 28 دفترچه عوارض محلی سال 1396 شورای اسلامی شهر گراش در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً اینجانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای شهر گراش (تعرفه شماره 28 بخش اول) راجع به عوارض اماکن بلیط کنسرت به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می‌دارم:
بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض
به استحضار می‌رساند شهرداری گراش به موجب مفاد بخش اول تعرفه شماره 28 دفترچه تعرفه عوارض شهرداری گراش، مطالبه 5% از بهای بلیط کنسرت از برنامه‌های خارجی و 2% بهای بلیط کنسرت از برنامه‌های داخلی را کرده است.
بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده):
1) بر حسب صراحت ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، ممنوع است. در بند الف ماده 38 قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. به موجب ماده 52 قانون یادشده برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است. لازم به ذکر است که شهرداری گراش منشاء و مأخذ مطالبه این مالیات را بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرده، در حالی که اتفاقاً مفاد مواد 50 و 52 همین قانون دریافت هرگونه عوارض دیگر غیر از عوارض مندرج در قانون فوق را به صراحت ممنوع اعلام کرده است. بر اساس مفهوم این مواد مجوزی برای شوراهای اسلامی در تعیین عوارض برای دیگر کالاها و خدمات نمی‌باشد و این امر نیاز به صراحت قانونی با ذکر موارد از سوی قانونگذار دارد.
2) به استناد ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 برقراری عوارض به‌درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است. (ممنوعیت جمع مالیات و عوارض) بنابراین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات (عوارض بر درآمد) اصلاً در صلاحیت و حدود اختیارات شوراها نیست. شورای اسلامی شهرها و شهرداریها دارای صلاحیت در تعیین عوارض بر درآمدها نمی‌باشند و اصلاً در صلاحیت و حدود اختیارات آنها نمی‌باشد و متولی این امر به موجب قانون، حوزه‌های مالیاتی و ادارات تابعه آنها زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور است و آنچه که به موجب ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری برقراری عوارض در خصوص آنها به شهرداریها واگذار گردیده، اراضی، ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر می‌باشد و تعیین عوارض بر درآمدها به هیچ عنوان در صلاحیت شهرداریها یا شورای اسلامی شهر نمی‌باشد. بنابراین مصوبات شوراها مبنی بر اخذ درصدی از بهای بلیط کنسرت و کلیه امکان تفریحی و فرهنگی و هنری که از مصادیق ارائه خدمات عمومی محسوب می‌شود و به عنوان عوارض ممنوع بوده را که خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می‌باشد.
3) در هر حال هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معتقد است که برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع است و این نوع از مصوبات شوراهای شهرها و اجرای آن از سوی شهرداری مربوطه در سالهای گذشته در آراء گوناگون دیوان ابطال گردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت اصل موضوع مورد استفاده توسط شوراهای اسلامی شهر گراش جهت وضع و تعیین عوارض اماکن تفریحی ـ فرهنگی ـ هنری را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تأثیری در روند نادرست آن شوراها نداشته و مراجع مذکور نسبت به موضوع بی‌اعتنا هستند:
آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض اماکن تفریحی ـ فرهنگی ـ هنری

مرجع تصويب کننده

موضوع

شماره
دادنامه

تاريخ

رديف

شوراي اسلامي شهر تهران

ابطال مصوبه پنجاه و هفتمين جلسه مورخ 1382/12/17 شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص برقراري عوارض از استخرهاي روباز و سرپوشيده و ساير باشگاهها

832

87 / 11 / 27

1

شوراي شهر اراک

ابطال بند 4 از تعرفه شماره 27 مصوبه شوراي شهر اراک مبني بر وضع عوارض شهرداري از نرخ بليطهاي مورد استفاده از وسايل بازي و سرگرمکننده داخل محوطه مرکزي اماکن تفريحي به مأخذ 5 درصد ارزش بليط و ابطال بند 5 تعرفه مذکور مبني بر اخذ 3 درصد بهاي بليط ورودي استخرهاي شنا، سونا، جکوزي و مسابقات ورزشي

151

92 / 2 / 30

2

شوراي اسلامي شهر قزوين

ابطال عوارض بهاي بليط از نمايشگاهها به علت ممنوعيت برقراري عوارض از درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات توسط شوراها

1848

93 / 11 / 13

3

محمدشهر، ملارد، خرم آباد، قدس، شهريار، هشتگرد

ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي مختلف مبني بر عوارض بر بليط سينما و تئاتر و نمايش، مسابقات ورزشي، استخرها، شهربازي، سيرک، اماکن تفريحي، فرهنگي و هنري و برپايي نمايشگاه از تاريخ تصويب

564 الي 569

95 / 8 / 25

4

يزد

ابطال بند 1ـ 33 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوب1392/11/10 شوراي اسلامي شهر يزد مبني بر اخذ عوارض از بليط کنسرت و سيرک و جشنهاي نمايشي

570

95 / 8 / 25

5

کرمان

ابطال بند 25 لايحه مصوب مراکز عمومي، دولتي و خصوصي براي اجرا در سال 1393 شوراي اسلامي شهر کرمان ناظر بر برقراري 10 درصد عوارض فروش بليط کنسرتها، جشنها و مراسمهاي مختلف

571

95 / 8 / 25

6


بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر گراش در خصوص عوارض بهای بلیط کنسرت و اماکن تفریحی ـ فرهنگی ـ هنری با مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شوراها و مغایر آراء صادره در موضوعات مشابه از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد، لذا مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 که مقرر می‌دارد: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گراش و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری گراش را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«تعرفه شماره 28 سایر عوارض

توضيحات

مأخذ و محاسبه عوارض

عنوان تعرفه عوارض

رديف

ـــ

2 درصد مبلغ بليط
5 درصد مبلغ بليط

برنامه هاي داخلی برنامه هاي خارجي

فروش بليط کنسرت

1

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

2

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

3


رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیأت عمومی ارجاع کرد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/12/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. نمایندگان طرف شکایت علیرغم دعوت برای شرکت در جلسه، حضور نیافتند، فلذا هیأت عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مـراجع مربوط، مصوبـه جدیدی مغایر رأی هیأت عمـومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خـارج از نـوبت، بـدون رعـایت مفاد مـاده 83 قانون مـذکور و فقط بـا دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر بـه اینکه در آراء شمـاره 571 و 572 ـ 1395/8/25، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یزد و کرمان مبنی بر دریافت عوارض از بهای بلیط کنسرتها به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گراش در تصویب ردیف 1 تعرفه شماره 28 عوارض محلی سال 1396 برای فروش بلیط کنسرت عوارض وضع کرده است، بنابراین این قسمت از تعرفه شماره 28 عوارض محلی یاد شده به لحاظ مغایرت با مفاد آراء هیأت عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 و13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط