مصوبات بیست و دومین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)


مصوبات بیست و دومین جلسه شورای عالی عتف 
بیست و دومین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) روز دوشنبه مورخ 1397/07/23 با حضور اعضاء در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل و موارد زیر به تصویب رسید، که جهت اجرا ابلاغ می­شود. 
مصوبات جلسه: 
1ـ آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به شرح پیوست 1 مورد بازبینی قرار گرفت. 
اهم تغییرات این آیین‌نامه عباتند از: 
الف: کمیسیون‌های تخصصی «علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر» و «فرهنگ و تمدن» در یکدیگر ادغام و به کمیسیون تخصصی «امور فرهنگی، اجتماعی و علوم انسانی و اسلامی» تبدیل شد. 
ب: کمیسیون تخصصی دفاع، «امنیت ملی و سیاست خارجی» به کمیسیون تخصصی «دفاع، امنیت و سیاست خارجی» تغییر نام یافت. 
ج: کمیسیون تخصصی «علوم پایه» به کمیسیون تخصصی «علوم پایه و فناوری‌های همگرا» تغییر نام یافت. 
د: کمیسیون‌های تخصصی «مدیریت، اقتصاد و بازرگانی» و «حقوقی و قضایی» در یکدیگر ادغام و به کمیسیون تخصصی «مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی» تبدیل شد. 
به این ترتیب تعداد کمیسیون‌های تخصصی از 11 عدد به 9 عدد به شرح زیر کاهش یافت: 
- انرژی؛ 
- حمل‌ونقل و عمران؛ 
- کشاورزی، آب و منابع طبیعی؛ 
- صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ 
- دفاع، امنیت و سیاست خارجی؛ 
- امور فرهنگی، اجتماعی و علوم انسانی و اسلامی؛ 
- مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی؛ 
- سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی؛ 
- علوم پایه و فناوری‌های همگرا . 
ه: بند 2 ماده 4 به شرح زیر تغییر یافت: 
اشخاص حقیقی: این دسته از اعضا از میان دانشمندان، صاحب‌نظران و متخصصان برجسته کشور انتخاب می‌شوند. افراد دارای سوابق اجرایی و مدیریتی، فعالان عرصه کسب و کار و کارافرینی، به‏خصوص کسب و کارهای دانش‏بنیان، در حوزه مرتبط با زمینه فعالیت کمیسیون تخصصی، در اولویت قرار دارند. 
و: بند 2 ماده 5 به شرح زیر تغییر یافت: 
اشخاص حقیقی: دبیرخانه مطابق «شیوه‌نامه نحوه فراخوان و انتخاب اعضای حقیقی کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف» که به تصویب کمیسیون دائمی می‌رسد، نسبت به انتخاب اعضای حقیقی اقدام خواهد کرد. 
ز: «کمیسیون هماهنگی و تدوین سیاستهای علم و فناوری» به «کمیسیون هماهنگی امور علمی، فناوری و نوآوری» تغییر نام یافت. 
ح: سازمان برنامه و بودجه کشور به اعضای حقوقی تمامی کمیسیون‌های تخصصی اضافه شد. 
ط: اعضای حقوقی کمیسیون‌های تخصصی ادغام شده، ادغام اعضای آن کمیسیون‌ها می‌باشد. همچنین سازمان امور اداری و استخدامی کشور به اعضای حقوقی دو کمیسیون ادغام شده، اضافه شد. 
ی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اعضای حقوقی کمیسیون تخصصی حمل و نقل و عمران اضافه شد. 
ک : سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به اعضای حقوقی کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی اضافه شد. 
ل: فرهنگستان علوم پزشکی به اعضای حقوقی کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه ‌اجتماعی اضافه شد. 
م: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به اعضای حقوقی کمیسیون علوم پایه و فناوری‌های همگرا اضافه شد. 
2ـ اعضای کمیسیون دائمی (موضوع ماده 5 آیین‌نامه داخلی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری) به صورت زیر تغییر کردند: 
- وزیر (رئیس کمیسیون دائمی)؛ 
- دبیرکل شورای عالی (نایب‌رئیس و دبیر کمیسیون دائمی)؛ 
- معاون پژوهشی و فناوری وزارت؛ 
- معاون آموزشی وزارت؛ 
- معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ 
- معاون پژوهشی وزارت آموزش‌وپرورش؛ 
- معاونان پژوهشی یا فناوری وزارتخانه‌های منتخب دولت؛ 
- معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو؛ 
- رئیس مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛ 
- رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی؛ 
- معاون پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ 
- معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور؛ 
- دو نفر از رؤسای مراکز پژوهشی و فناوری دولتی وابسته به وزارت، و یک نفر از رؤسای مراکز پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ 
- دو نفر رؤسای دانشگاه‌های دولتی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عضو شورای عالی و یک نفر رئیس دانشگاه دولتی علوم پزشکی تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو شورای عالی؛ 
- نمایندگان ثابت فرهنگستان‌های عضو شورای عالی؛ 
- معاون طرح و برنامه مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری؛ 
- معاون پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها؛ 
- معاون پژوهشی حوزه علمیه قم؛ 
- دبیر یا یکی از اعضای منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ 
- معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی؛ 
- معاون پژوهشی سازمان انرژی اتمی ایران؛ 
- رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی به نمایندگی از صندوق‌های حمایتی؛ 
- دو نفر دانشمندان و صاحب‌نظران سیاست‌گذاری علم و فناوری منتخب انجمن‌های علمی عضو شورای عالی؛ 
- دو نفر از صاحبنظران بخش‌های تولیدی، خدماتی، خصوصی به انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران؛ 
- دو نفر از صاحبنظران پژوهش و فناوری (یک نفر به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و یک نفر به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) . 
3 ـ تبصره ماده 2 آیین‌نامه داخلی کمیسیون دائمی شورای عالی عتف به صورت زیر تغییر کرد: 
تبصره: چنانچه عضوی در طول سال، 3 جلسه متوالی یا 4 جلسه غیر متوالی در جلسات کمیسیون دائمی شورای عالی عتف غیبت داشته باشد، عضویت آن در کمیسیون دائمی لغو خواهد شد. 
ضمناً اعزام نماینده به جلسه کمیسیون دائمی به منزله غیبت محسوب می‌شود و مقرر گردید در صورت لزوم گزارش حضور اعضاء به مقامات منصوب کننده توسط دبیرخانه ارسال شود. 
4ـ در خصوص طرح‌های کلان ملی مقرر شد: 
4ـ 1. طرح‌های کلان ملی جدول زیر دارای اولویت بوده و لازم است جلساتی با حضور وزیر دستگاه سفارش‌دهنده تشکیل و نحوه و میزان تأمین مالی طرح‌های تحت حمایت بطور دقیق مشخص شود. ردیف عنوان طرح ردیف عنوان طرح
1 طراحی و ساخت سیکلوترون کوچک 11 مدیریت، سیاست گذاری و ارزیابی خطر آلاینده‌های مواد غذایی و محیط زیست
2 شبکه هوشمند برق ایران و پیاده‌سازی طرح نمونه 12 طراحی و ساخت پروتز عصبی حرکتی زیر جلدی برای بازیابی حرکت در افراد دچار ضایعه نخاعی
3 طرح ذخیره‌سازی زیر زمینی نفت و گاز 13 طرح جامع تولید واکسن‌های انسانی
4 پیاده‌سازی فناوری ملی سامانه حمل ونقل ریلی پرسرعت 14 توسعه فناوری‌های کلیدی هواپیمای 100 تا 150 نفره
5 بومی‌سازی و توسعه فناور‌های حوزه ی زیرسطحی 15 طرح توسعه علم و فناوری رمز کشور
6 اکتساب فناوری طراحی، ساخت و تست موتور حامل فضایی با پیشرانه سرد 16 طراحی و تولید سامانه‌های نرم افزاری پایه امنیتی (ناپ)
7 طرح معماری و راه اندازی مرکز ملی دفاع سایبری و سامانه‌های زیرساختی فضای سایبری (مدسا) 17 استفاده از آبهای نامتعارف در کشاورزی
8 طرح جامع ایجاد و توسعه فناوری‌های مورد نیاز جهت تجهیز و بروزرسانی شبکه رادارهای پدافند هوایی کشور 18 استفاده از آب‌های نامتعارف در شرب و صنعت (دانش و فناوری بازیافت پساب‌های شهری،‌ صنعت و کشاورزی)
9 طرح جامع مقابله با تهدیدات زیستی 19 رصدخانه ملی ایران
10 مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز 20 مدیریت ذخایر ژنتیک گیاهی، دامی و آبزیان
4ـ2. بنا به جمع‌بندی جلسه، سازمان برنامه و بودجه کشور ردیف هزینه‌ای با عنوان طرح‌های کلان ملی را در لایحه بودجه سالیانه کل کشور پادار و اعتبار مورد نیاز را در چارچوب امکانات بودجه عمومی دولت تأمین کند. سهم دبیرخانه شورای عالی عتف در تأمین مالی طرح‌های کلان ملی مصوب شورا، بر اساس تأیید دستگاه سفارش‌دهنده و دبیرخانه شورا و مطابق میزان پیشرفت پروژه از این محل به دبیرخانه اختصاص داده خواهد شد. 
4ـ3. تخصیص اعتبار سال جاری طرح‌های کلان ملی پس از مبادله موافقتنامه ذیربط، مورد تأکید قرار گرفت. 
4ـ4. طرح‌های کلان ملی جدول زیر با توجه به عدم اعلام نیاز از سوی دستگاه سفارش‌دهنده، در اولویت اجرایی قرار ندارند. ردیف عنوان طرح
1 مدیریت یکپارچه تولید از میدان گازی پارس جنوبی با تکیه بر انتقال و توسعه فناوری در حوزه‌های صنایع بالادستی، میان دستی و پایین دستی
2 توسعه فن‌‌آوری و ساخت توربین‌های مگاواتی ملی توربین بادی (ساخت نمونه 2 مگاواتی)
3 طراحی و ساخت توربین گازی 200 کیلوواتی با سیستم تولید همزمان برق و حرارت ( chp ) برای تولید پراکنده و ذخیره‌سازی آن
4 کسب دانش فنی، بومی‌سازی و تولید صنعتی خانواده باتری‌های لیتیومی
5 طرح جامع سیاست خارجی برای دستیابی به اهداف دفاعی امنیتی سند چشم انداز
6 طراحی و ساخت سامانه منظومه ماهواره ای تدافعی
7 بررسی اثرات تغییر اقلیم و مدیریت خشکی و خشکسالی

4ـ 5 . طرح‌های کلان ملی جدول زیر با توجه به ماهیت تک دستگاهی، به دستگاه بهره‌بردار آن طرح واگذار شود. ردیف عنوان طرح
1 طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی
2 فرهنگ جامع زبان فارسی
3 توسعه الگوی راهبردی حکومتی از طریق تدوین تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان ولایت فقیه و قانون اساسی

4ـ 6. طرح کلان ملی «تدوین دانش فنی و احداث پایلوت 50 تنی تولید سلول‌های خورشیدی از سیلیس» در قالب مدل پیشنهادی جدید (تشکیل کنسرسیوم متشکل از دانشگاه‌ها و بخش خصوصی) به فعالیت خود ادامه می‌دهد. اعتبارات تخصیص یافته از سوی شورای عالی عتف به دانشگاه‌های همکار در طرح، به عنوان سهم آورده دانشگاه‌ها در کنسرسیوم تلقی شود. 
4ـ 7. در مورد طرح کلان ملی «توسعه فناوری‌های کلیدی هواپیمای 100 تا 150 نفره»، با توجه به لزوم ایجاد فناوری هواپیما در کشور، کارگروهی متشکل از معاونت علمی و فناوری، دبیرخانه شورای عالی عتف، وزارت دفاع، و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت و معدن و تجارت و وزارت راه تشکیل و در خصوص نحوه ادامه طرح تصمیم گیری نمایند. 
5 ـ در خصوص پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه‌ریزی و عملکرد پژوهش و فناوری کشور، شورا ضمن استقبال از طرح چنین موضوعاتی در جلسه، مقرر نمود در خصوص این گزارش هماهنگی‌های لازم با سازمان برنامه و بودجه کشور صورت پذیرد و در جلسه آتی شورا به صورت مفصل مورد بحث قرار گیرد. 
6 ـ به دلیل کمبود وقت و عدم ارائه دستورهای باقیمانده، مقرر گردید جلسه آتی شورا تا ماه آینده برگزار شود. 
پیوست 1 

آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری 
در اجرای ماده 3 آیین‌نامه داخلی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، مصوب دومین جلسه شورا در تاریخ 1385/2/3 و همچنین بر اساس مصوبات جلسات سوم مورخ 1385/7/18 و سیزدهم مورخ 1392/04/24، مبنی بر تعیین عناوین کمیسیون‌های تخصصی، آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به شرح زیر مورد تصویب قرار می‌گیرد: 
ماده 1: تعاریف 
1ـ 1. شورای عالی: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری؛ 
1ـ 2. کمیسیون دائمی: کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری؛ 
1ـ 3. دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری؛ 
1ـ 4. کمیسیون تخصصی: واحد وابسته به شورای عالی که ذیل کمیسیون دائمی تشکیل می‌شود. 
1ـ 5. کمیسیون هماهنگی امور علمی، فناوری و نوآوری: کمیسیونی که به‌منظور فراهم‌سازی زمینه اجرای شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی و آسیب‌شناسی و بازنگری فرایندهای حوزه علم، فناوری و نوآوری و تلفیق و هماهنگ‌سازی سیاست‌ها، اولویت‌ها و برنامه‌های حوزه علم، فناوری و نوآوری ذیل کمیسیون دائمی تشکیل می‌شود. 
ماده 2: عناوین کمیسیون‌های تخصصی 
عناوین کمیسیون‌های تخصصی به تعداد 9 مورد عبارت است از : 
2ـ 1. انرژی؛ 
2ـ 2. حمل‌ونقل و عمران؛ 
2ـ 3. کشاورزی، آب و منابع طبیعی؛ 
2ـ 4. صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ 
2ـ 5. دفاع، امنیت و سیاست خارجی ؛ 
2ـ 6. امور فرهنگی، اجتماعی و علوم انسانی و اسلامی؛ 
2ـ 7. مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی؛ 
2ـ 8. سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی؛ 
2ـ 9. علوم پایه و فناوری‌های همگرا. 
ماده3: وظایف 
کمیسیون تخصصی برای ارائه مشاوره تخصصی در حوزه موضوعات مربوط به کمیسیون دائمی از طریق واکاوی و ارائه توصیه‌های سیاستی مناسب یا گزینه‌های تصمیم‌گیری برای توانمندسازی کمیسیون دائمی در انجام وظایف محول تشکیل می‌شود. 
تبصره1: شرح تفصیلی وظایف کمیسیون‌های تخصصی حسب دستورالعملی خواهد بود که از طرف دبیرخانه پیشنهاد می‌شود و به تأیید کمیسیون دائمی می‌رسد. اهم این وظایف عبارتند از : 
الف) شناسایی مهمترین چالش‌های ملی مرتبط با حوزه کمیسیون تخصصی؛ 
ب) تدوین برنامه علم و فناوری 5 ساله (متناسب با برنامه‌های توسعه کشور) و یکساله جهت رفع چالش‌های تعیین شده؛ 
ج) ساماندهی، مدیریت و راهبری طرح‌های کلان ملی مصوب و 
د) تهیه و تدوین گزارش عملکرد حوزه تخصصی مرتبط با برنامه‌های مصوب. 
تبصره2: هر یک از کمیسیون‌های تخصصی می‌توانند حسب مورد و با تأیید دبیرخانه نسبت به تشکیل کارگروه‌های تخصصی موقت اقدام نمایند. 
ماده 4: ترکیب اعضا 
4ـ 1. نماینده دستگاه‌های اجرایی: این گروه از اعضا توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ملی مرتبط با حوزه فعالیت کمیسیون تخصصی (که در ماده 6 این آیین‌نامه تعیین‌شده‌اند) به دبیرخانه شورای عالی معرفی‌شده، به نمایندگی از دستگاه‌های مذکور به عضویت کمیسیون تخصصی درمی‌آیند. 
تبصره: در رابطه با عضویت دستگاه‌های اجرایی جدید در کمیسیون‌های تخصصی یا سلب عضویت آن‌ها از کمیسیون‌های تخصصی، همچنین ادغام کمیسیون ها در یکدیگر و یا ایجاد کمیسیون‌های جدید کمیسیون دائمی به نیابت از شورای عالی تصمیم‌گیری می‌نماید. 
4ـ 2. اشخاص حقیقی: این دسته از اعضا از میان دانشمندان، صاحب‌نظران و متخصصان برجسته کشور انتخاب می‌شوند. افراد دارای سوابق اجرایی و مدیریتی، فعالان عرصه کسب و کار و کارافرینی، به‏خصوص کسب و کارهای دانش‏بنیان، در حوزه مرتبط با زمینه فعالیت کمیسیون تخصصی، در اولویت قرار دارند. 
ماده 5: فرایند انتخاب اعضا 
5 ـ 1. نماینده دستگاه‌های اجرایی: نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در پاسخ به استعلام دبیر کل شورای عالی، توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مربوط از میان معاونین پژوهشی، تحقیقاتی، فناوری یا دیگر معاونین ذیصلاح به دبیرخانه معرفی خواهند شد. 
5 ـ 2. اشخاص حقیقی: دبیرخانه مطابق «شیوه‌نامه نحوه فراخوان و انتخاب اعضای حقیقی کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف» که به تصویب کمیسیون دائمی می‌رسد، نسبت به انتخاب اعضای حقیقی اقدام خواهد کرد. 
5 ـ 3. عضویت: مدت عضویت هر یک از اعضا در کمیسیون تخصصی چهار سال و حسب صلاحدید مقام منصوب کننده قابل تمدید است. 
5 ـ 4. رؤسای کمیسیون‌های تخصصی: رئیس کمیسیون‌ تخصصی ترجیحا از میان نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون تخصصی با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی انتخاب و با حکم رئیس کمیسیون دائمی منصوب می‌شود. 
5 ـ 5. دبیران کمیسیون‌های تخصصی: دبیر کمیسیون تخصصی که از اعضای کمیسیون محسوب می‌شود با انتخاب و حکم دبیر کل شورای عالی با حق رای منصوب می‌گردد. 
ماده 6: دستگاه‌های اجرایی 
دستگاه‌های اجرایی که نمایندگان آن‌ها در کمیسیون‌های تخصصی عضویت می‌یابند عبارتند از : 
6 ـ 1. کمیسیون تخصصی انرژی : 
- وزارت نیرو؛ 
- وزارت نفت؛ 
- وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ 
- وزارت راه و شهرسازی؛ 
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ 
- سازمان انرژی اتمی ایران؛ 
- سازمان حفاظت محیط‌زیست؛ 
- مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری؛ 
- سازمان ملی استاندارد ایران؛ 
- سازمان برنامه و بودجه کشور . 
6 ـ 2. کمیسیون تخصصی حمل‌ونقل و عمران : 
- وزارت راه و شهرسازی؛ 
- وزارت نیرو؛ 
- وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ 
- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛ 
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ 
- وزارت جهاد کشاورزی؛ 
- وزارت کشور؛ 
- سازمان حفاظت محیط‌زیست؛ 
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ 
- سازمان ملی استاندارد ایران؛ 
- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ 
- سازمان برنامه و بودجه کشور . 
6 ـ 3. کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی : 
- وزارت جهاد کشاورزی؛ 
- وزارت نیرو؛ 
- وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ 
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ 
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ 
- سازمان حفاظت محیط‌زیست؛ 
- سازمان ملی استاندارد ایران؛ 
- سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران‌؛ 
- سازمان برنامه و بودجه کشور . 
6 ـ 4. کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات : 
- وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ 
- وزارت نفت؛ 
- وزارت نیرو؛ 
- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛ 
- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ 
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ 
- سازمان حفاظت محیط‌زیست؛ 
- مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری؛ 
- سازمان ملی استاندارد ایران؛ 
- سازمان برنامه و بودجه کشور . 
6 ـ 5. کمیسیون تخصصی دفاع، امنیت و سیاست خارجی: 
- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛ 
- وزارت امور خارجه؛ 
- وزارت کشور؛ 
- وزارت اطلاعات؛ 
- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ 
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ 
- سازمان برنامه و بودجه کشور . 
6 ـ 6. کمیسیون تخصصی فرهنگی، اجتماعی و علوم انسانی و اسلامی : 
- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ 
- وزارت آموزش‌وپرورش؛ 
- وزارت کشور؛ 
- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ 
- وزارت دادگستری؛ 
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ 
- وزارت ورزش و جوانان؛ 
- سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران‌؛ 
- سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری‌؛ 
- مرکز مدیریت حوزه‌های‌ علمیه؛ 
- نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها؛ 
- فرهنگستان زبان و ادب فارسی؛ 
- فرهنگستان هنر؛ 
- سازمان امور اداری و استخدامی کشور؛ 
- سازمان برنامه و بودجه کشور . 
6 ـ 7. کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی: 
- وزار‌ت امور اقتصادی و دارایی؛ 
- وزار‌ت صنعت، معدن و تجارت؛ 
- وزار‌ت نفت؛ 
- وزار‌ت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
- وزار‌ت جهاد کشاورزی؛ 
- وزار‌ت علوم، تحقیقات و فناوری؛ 
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ 
- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ 
- مرکز مدیریت حوزه‌های‌ علمیه؛ 
- وزارت دادگستری؛ 
- سازمان امور اداری و استخدامی کشور؛ 
- سازمان برنامه و بودجه کشور . 
6 ـ 8. کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه ‌اجتماعی: 
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ 
- وزار‌ت جهاد کشاورزی؛ 
- وزار‌ت صنعت، معدن و تجارت؛ 
- وزار‌ت آموزش‌وپرورش؛ 
- وزار‌ت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ 
- وزار‌ت علوم، تحقیقات و فناوری؛ 
- وزار‌ت ورزش و جوانان؛ 
- سازمان حفاظت محیط‌زیست؛ 
- سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران؛ 
- سازمان انرژی اتمی ایران؛ 
- جهاد دانشگاهی؛ 
- سازمان ملی استاندارد ایران؛ 
- سازمان برنامه و بودجه کشور؛ 
- فرهنگستان علوم پزشکی . 
6 ـ 9. کمیسیون تخصصی علوم پایه و فناوری‌های همگرا : 
- وزارت آموزش‌وپرورش؛ 
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ 
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ 
- فرهنگستان علوم پزشکی؛ 
- فرهنگستان علوم؛ 
- دانشگاه آزاد اسلامی؛ 
- سازمان حفاظت محیط‌زیست؛ 
- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ 
- سازمان برنامه و بودجه کشور . 
ماده7. کمیسیون هماهنگی امور علمی، فناوری و نوآوری: به‌منظور فراهم‌سازی زمینه اجرای شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی و آسیب‌شناسی و بازنگری فرایندهای حوزه علم، فناوری و نوآوری و تلفیق و هماهنگ‌سازی سیاست‌ها، اولویت‌ها و برنامه‌های حوزه علم، فناوری و نوآوری کمیسیون‌های تخصصی مذکور در ماده 6 این آیین‌نامه، کمیسیونی به نام «کمیسیون هماهنگی امور علمی، فناوری و نوآوری» با عضویت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز مدیریت حوزه‌های‌ علمیه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و دبیران کلیه کمیسیون‌های تخصصی تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و سایر امور مرتبط با این کمیسیون حسب دستورالعملی است که توسط دبیرکل شورای عالی تهیه و تدوین می‌گردد. دبیر کل شورای عالی، رئیس این کمیسیون خواهد بود. 
ماده 8: وظایف رئیس و دبیر کمیسیون تخصصی 
شرح وظایف رئیس و دبیر کمیسیون تخصصی حسب دستورالعملی خواهد بود که به‌موجب تبصره 1 ماده 3 این آیین‌نامه به تأیید کمیسیون دائمی خواهد رسید. 
ماده 9: نحوه تشکیل و اداره جلسات 
9ـ 1. جلسات کمیسیون تخصصی حداقل هرماه یک‌بار با حضور حداقل دوسوم اعضا تشکیل می‌شود. 
تبصره: در جلسات انتخاب اعضای حقیقی، حضور دوسوم اعضای حقوقی الزامیست. اعضای انتخاب شده پس از تأیید توسط کمیسیون دائمی، با حکم دبیر کل شورای عالی به عضویت در کمیسیون تخصصی مربوط منصوب می‌شوند. 
9ـ 2. در کمیسیون‌های تخصصی، تصمیمات بارأی موافق اکثریت نسبی کل اعضای کمیسیون معتبر است. 
9ـ 3. اعضای کمیسیون‌های تخصصی باید شخصاً در جلسات کمیسیون شرکت کنند؛ اما در صورت فراهم شدن امکانات و تجهیزات لازم از طریق تله‌کنفرانس نیز امکان‌پذیر است. 
9ـ4. سایر موارد مربوط به‌تشکیل و اداره جلسات کمیسیون تخصصی حسب دستورالعملی خواهد بود که به‌موجب تبصره ماده 3 این آیین‌نامه به تأیید کمیسیون دائمی خواهد رسید. 
9ـ 5. از زمان تصویب این آیین‌نامه کلیه تصمیمات و اقداماتی که کمیسیون‌های تخصصی از بدو تشکیل تاکنون اتخاذ کرده و صورت داده‌اند معتبر و نافذ است. 
ماده 10: نحوه حضور و غیاب اعضا 
چنانچه عضوی در طول سال، 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه غیرمتوالی در جلسات کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری غیبت غیرموجه (به‌تشخیص دبیر و دبیرخانه) داشته باشد و یا چنانچه تحت هر شرایطی بعد از 5 جلسه غیبت، حداقل 50 % جلسات برگزار شده در طول سال را غایب بوده باشد، تصمیمات زیر اتخاذ می‌شود : 
الف: در خصوص اعضای حقیقی در صورت کاهش حدنصاب، اعضای علی‌البدل (به ترتیب انتخاب) جایگزین عضو غایب خواهند شد. 
ب: در خصوص اعضای حقوقی، دبیر کمیسیون تخصصی مراتب را به دبیرخانه اعلام و دبیرکل شورا غیبت عضو مورد نظر را به بالاترین مقام دستگاه مربوط اعلام نموده و درخواست جایگزین را طرح خواهد نمود. 
تبصره1: ضمناً گزارش نوبه‌ای حضور اعضاء به مقامات منصوب کننده جهت استحضار توسط دبیرخانه ارسال شود. 
تبصره2: عضو حقیقی مجاز به معرفی نماینده برای حضور در جلسه نمی باشد. 
تبصره3: نماینده دستگاه اجرایی (عضو حقوقی) می‌تواند در صورت عدم امکان حضور در جلسه خود حداکثر تا 5 جلسه یک نفر نماینده ثابت را در شان جلسه معرفی نماید و نماینده معرفی شده صرفاً تا 5 جلسه مجاز به حضور در جلسه می باشد. 
تبصره4: در صورتی‌که نماینده هر یک از دستگاه‌های عضو کمیسیون از سمت خود در دستگاه جابجا شده و یا بازنشست گردد مقام منصوب‌کننده می‌بایست فردی را به عنوان جایگزین وی معرفی نماید.
ماده11: این آیین‌نامه در تاریخ 1392/12/12 به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری رسید و در جلسات بیست و یکم مورخ 1396/03/30 و بیست و دوم مورخ 1397/07/23 شورا بندهایی از آن اصلاح و تکمیل و در یازده ماده و شش تبصره تصویب شد و از زمان تصویب لازم‌الاجرا است. مسعود برومند دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری حسن روحانی رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف