مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرتهای اساسی طرح جامع شهر شیراز (گویم)


شماره 13408/300 - 1398/2/9
مصوبه مورخ 1397/12/20 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پیرامون مغایرتهای اساسی طرح جامع شهر شیراز (گویم)
استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1397/12/20، مغایرتهای اساسی طرح جامع شهر شیراز، موضوع الحاق 212 هکتار از ساخت و سازهای خارج از محدوده طرح هادی روستای گویم به محدوده طرح جامع شهر شیراز (بعنوان ناحیه منفصل گویم) را پیرو مباحث جلسه مورخ 1397/1/20 خود مورد بررسی قرار داد و نظر به صورتجلسه مورخ 1397/7/8 کمیته فنی شماره یک اذعان می‌دارد که ساخت و سازهای پیرامون محدوده طرح هادی روستا غالبا خلاف قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه و در نتیجه عدم ایفای تکالیف و نظارت‌های قانونی دستگاه‌های مسوول استانی شکل گرفته‌اند و علاوه بر تعرض و تعدی به اراضی زراعی، موجب تشدید تخلف و بی‌انضباطی در شهر و تضییع حقوق عمومی شده‌اند. لذا در راستای عمل به تکالیف ذاتی و قانونی و در راستای تاکیدات مقامات عالی مرتبه نظام، ضمن مخالفت با الحاق اراضی خارج از محدوده طرح هادی روستای گویم به محدوده طرح جامع شهر شیراز، مقرر می‌نماید در جهت ساماندهی به ساخت و سازهای مذکور و توقف رویه‌های خلاف قانون، اقدامات به شرح زیر انجام گردد:
1ـ دبیرخانه شورای عالی اقدامات لازم جهت ورود جدی مراجع قضائی به موضوع را از طرق مقتضی پیگیری نموده و گزارش آن را به شورای عالی ارائه نماید.
2ـ شهرداری شیراز از هرگونه اقدام منجر به ایجاد حقوق جدید، اعم از صدور پروانه، دستور نقشه، موافقت اصولی، پاسخ استعلام توافق و... در اراضی و عرصه‌های پیرامون محدوده طرح هادی مواکداً پرهیز نماید.
3ـ با نظارت استانداری فارس کلیه حقوق قانونی مترتب بر ساخت و سازهای انجام شده اعم از حقوق موضوع تبصره یک ماده یک «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی»، ماده 100 قانون شهرداری‌ها و تبصره 4 ذیل «ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک قع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها» اخذ و گزارش آن جهت اقدامات آتی به دبیرخانه شورای عالی ارسال شود.
تبصره1ـ اراضی یکپارچه زراعی خالی واقع در شمال و جنوب محدوده مورد نظر پیشنهادی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همچنین اراضی واقع در حریم فعلی شهر جدید صدرا مشمول این فرآیند نخواهند بود.
4ـ با توجه به اینکه در طول محور شیراز ـ سپیدان موارد متعدد تفکیک و احداث بنا در عرصه‌های زراعی و باغی در قالب مجتمع‌های ویلایی صورت گرفته است، اداره کل راه و شهرسازی استان موظف است گزارشی از فرآیندهای اجرایی منجر به موضوع را به همراه موقعیت اراضی، مساحت و میزان احداثات و سایر اطلاعات فنی مورد نیاز، حداکثر ظرف مدت 2 ماه آتی جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی ارائه نماید.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.
معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ فرزانه صادق مالواجرد

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف