مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر مورد


شماره31530/300 - 1398/3/7
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1398/2/30 مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر مود، موضوع مصوبه مورخ 1397/2/1 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی را به تصویب نهایی رساند.
ضمناً به آگاهی می‌رساند کلیه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرحهای جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه‌های مربوطه در سایت www.archive.mrud.ir بارگذاری می‌گردد.
معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف