آیین نامه اجرایی تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 98/04/16 هيأت وزیران درخصوص"آیین نامه اجرایی تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور"، طي نامه شماره 46509 در تاریخ 98/04/19 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف