مصوبه جلسه علنی مورخ 98/04/09 شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص بررسی توافقنامه تنظیمی توسط منطقه 8 شهرداری اصفهان در مورد آزادسازی قطعه زمینی بر اساس قیمت مورد اعلام هیات کارشناسان رسمی دادگستری در ازای اعطای امتیاز

مصوبه جلسه علنی مورخ 98/04/09 شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص بررسی توافقنامه تنظیمی توسط منطقه 8 شهرداری اصفهان در مورد آزادسازی قطعه زمینی بر اساس قیمت مورد اعلام هیات کارشناسان رسمی دادگستری در ازای اعطای امتیاز ابلاغ شد.

28/98/1200 - 1398/04/12 جناب آقاي دكتر قدرت اله نوروزي شهردار محترم اصفهان موضوع: مصوبه شوراي اسلامي با سلام و احترام لايحه شماره 98/1377/س مورخ 98/2/29 به همراه توافقنامه مورخ 1393/12/4 تنظيمي توسط منطقه 8 شهرداري اصفهان با خانمها مليحه، زهرا و بتول مزروعي و ليلارضايي زاده، زهرا گلستانه و بتول رحيمي در آزادسازي قطعه زمين به مساحت 967/30 مترمربع واقع شده در طرح خيابان شهيد دوران به بهاي كل 5.322.150.000 ريال بر اساس قيمت مورد اعلام هيأت كارشناسان رسمي دادگستري در ازاء اعطاء امتياز احداث 210 مترمربع تجاري در 6 دهانه و احداث واحد مسكوني در سه طبقه روي پيلوت با تامين پاركينگ بر روي باقيمانده 537 مترمربع ملك مذكور و نيز اعطاء امتياز تجاري با احتساب دستگاه پله به همراه دو طبقه دفتر كار بر روي 74 مترمربع زمين باقيمانده بدون اخذ عوارض و كسري پاركينگ در جلسات كميسيون امور اقتصادي، حقوقي و گردشگري، منتهي به جلسه علني مورخ 98/4/9 مورد بررسي قرار گرفت و توافقنامه تنظيمي بر اساس مفاد تبصره يك ذيل ماده 3 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مورد نياز ... مورد تنفيذ قرار گرفت. مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعلام مي گردد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف