ابلاغ قانون اصلاحات پيوست معاهده (كنوانسيون) بين المللي ايمني جان اشخاص و دريا مورخ 1974 (1353) و آيين نامه بين المللي امنيت كشتيها و تسهيلات بندري (آي.اس.پي.اس)

قانون اصلاحات پيوست معاهده (كنوانسيون) بين المللي ايمني جان اشخاص و دريا مورخ 1974 (1353) و آيين نامه بين المللي امنيت كشتيها و تسهيلات بندري (آي.اس.پي.اس) ابلاغ شد.

قانون اصلاحات پيوست معاهده (كنوانسيون) بين المللي ايمني جان اشخاص و دريا مورخ 1974 (1353) و آيين نامه بين المللي امنيت كشتيها و تسهيلات بندري (آي.اس.پي.اس) در جلسه علنی مورخ 1396/02/04 مجلس شورای اسلامی تصویب و طی نامه شماره 36231 مورخ 1396/03/29 از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید. متن قانون (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید. downlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف