کتاب مجموعه قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به چاپ سوم رسید

مجموعه قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در شمارگان 3000 جلد برای مرتبه سوم به چاپ رسید.

از سری انتشارات سارع (سری اطلاع رسانی عمومی قوانین ) کتاب مجموعه قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در قطع پالتویی،در 158 صفحه مشتمل بر :
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
قانون دادرسی نیروهای مسلح
قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی
قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح
آیین نامه ها و دستور العمل های مرتبط
آرای وحدت رویه و اصراری هیات عمومی و شعب دیوانعالی کشور
وازه نامه تفصیلی و مفهومی
در شمارگان 3000 جلد و با قیمت 30.000 ریال برای استفاده علاقه مندان عرضه گردید.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف