سال انتشار: 1394
مجموعه قانون كار «چاپ دوم- ويرايش اول»

مشتمل بر: قانون كار با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ فهرست موضوعي فصول و مباحث قانون كار؛ واژه‌نامه تفصيلي؛ زيرنويس‌هاي توضيحي و تنقيحي؛ و ... .

معرفی: پيشگفتار با توجه به نياز عموم مردم در مراجعه به برخي از قوانين و استفاده از متون آن بدون ورود در مباحث پيچيده و بعضاً محتاج به تخصص و اين‌كه اطلاع از اصول و كليات قانوني مي‌تواند باعث اجراي بهتر و سريع‌تر قوانين، پيشگيري برخي از جرايم و يا مانع تضييع حقوق افراد گردد معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست‌ جمهوري در راستاي اهداف مذكور مصمم بر انتشار «سري اطلاع‌رساني عمومي قوانين» (سارع) شد. مجموعه حاضر نود و ششمين كتاب از اين نوع مشتمل بر قانون كار مصوب 2/7/1368 مجلس شوراي اسلامي و 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدي است كه تقديم يكايك علاقمندان مي‌گردد. در خصوص مجموعه حاضر توجه به نکات ذيل لازم مي‌باشد: 1- مجموعه تا شهريور ماه 1394 به‌روزرساني شده است. در اين ارتباط تغييرات صريح در متن قانون اعمال گرديده و تنقيح‌هاي ضمني در زيرنويس مورد اشاره قرار گرفته است. 2- به موجب تبصره (3) «قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت» عبارت‌هاي «وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و «وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي» به ترتيب جايگزين عبارت‌هاي «وزارت كار و امور اجتماعي» و «وزير كار و امور اجتماعي» گرديده و با توجه به تعدد موارد، از تكرار اين زيرنويس پرهيز شده؛ در عين حال عبارت جايگزين‌شده با قلمي متمايز مشخص گرديده است. 3- در مواردی که بیان نظر توضیحی و یا تنقیحی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات درباره موضوعی ضرورت داشته، نظر مذکور با درج نشان و علامت اختصاری معاونت در زیرنویس‌ها آمده است. اميد است يكايك عزيزان و خوانندگان با ارايه و اعلام نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي خويش ما را در ادامه راه ياري فرمايند. الهام امين‌زاده معاون حقوقي رييس‌جمهور
شماره جلد: 1
تعداد جلد: 1
دوره چاپ: 2
سال انتشار: 1394
فصل انتشار: 31
ماه انتشار: 7
تعداد صفحه: 104
قیمت روی جلد: 30000
قیمت نسخه اینترنتی: 10000
تعداد چاپ: 2000
گواهینامه: ايران، قوانين و احكام مجموعه قانون كار مشتمل برقانون كار با اصلاحات و الحاقات بعدي.../ تهيه و تنظيم امور تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات. تهران: رياست جمهوري، معاونت حقوقي، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، اداره چاپ و انتشار1394. زيرنظر مهدي مهدي‌زاده. فهرست نويسي براساس اطلاعات فيپا كار- قوانين و مقررات - ايران ايران. رياست جمهوري. معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات. اداره چاپ و انتشار پ1394 8/1263KMH 5501/344 كتابخانه ملي ايران : 3962126
شماره پرونده: 206-2-0-2-2
شابک: 978-600-7434-46-8
شماره کتابخانه: 3962126
در فروشگاه اینترنتی: 1
آدرس کتاب:

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف