ابلاغ آيين‌نامه اجرايي ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران

آيين‌نامه اجرايي ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ابلاغ شد.

آيين‌نامه اجرايي ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران در جلسه مورخ 1396/07/05 هیئت وزیران تصویب و با شماره 83905 مورخ 1396/07/11 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. مستند قانونی آیین‌نامه اجرایی فوق به شرح زیر می‌باشد: از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375/3/1): «ماده 80 (اصلاحی1395/2/20)- مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي كه پس از دو هفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض «هيأت تطبيق مصوبات شوراهاي اسلامي كشور با قوانين»- كه در اين قانون به اختصار «هيأت تطبيق مصوبات» ناميده مي‌شود-‌ قرار نگيرد لازم‌الاجراء مي‌باشد و در صورتي كه هيأت مذكور آن را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات‌ شوراها تشخيص دهد مي‌تواند با ذكر مورد و به‌طور مستدل حداكثر ظرف مدت دو هفته از ‌تاريخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر كند. شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول اعتراض، تشكيل جلسه داده و به موضوع رسيدگي و اعلام‌ نظر نمايد. در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننمايد موضوع براي تصميم‌گيري نهائي به هيأت حل اختلاف ذي‌ربط ارجاع ‌مي‌شود. هيأت مزبور مكلف است ظرف مدت بيست روز به موضوع رسيدگي و اعلام‌ نظر نمايد.» متن این آیین‌نامه (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید. downlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف