مصوبه شورای عالی بیمه درخصوص آيين‌نامه شماره 68/3 مكمل آيين‌نامه بيمه‌هاي زندگي و مستمري

مصوبه شورای عالی بیمه درخصوص آيين‌نامه شماره 68/3 مكمل آيين‌نامه بيمه‌هاي زندگي و مستمري ابلاغ گردید.

مصوبه شورای عالی بیمه درخصوص آيين‌نامه شماره 68/3 مكمل آيين‌نامه بيمه‌هاي زندگي و مستمري در جلسه مورخ 1396/05/29 شورای عالی بیمه تصویب و با شماره 71999-100-96 مورخ 1396/07/19 توسط رئیس شورای عالی بیمه (رئیس کل بیمه مرکزی) ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف