سال انتشار: 1397
مجموعه كاربردي قوانين و مقررات صندوق ملي حفاظت محيط زيست « چاپ اول »

سياست‌هاي كلي محيط‌زيست؛ برخي قوانين، مقررات و آراي وحدت‌رويه مرتبط؛ اساسنامه صندوق ملي محيط‌زيست؛ دستورالعمل‌ها و تفاهم‌نامه‌هاي مرتبط؛ شرحی بر صندوق ملی محیط زیست کشورهای منتخب؛ زيرنويس‌هاي توضيحي و تنقيحي؛ فهرست‌هاي راهنما؛ و ... .

معرفی: پيشگفتار طبيعت و محيط‌زيست، موهبت بزرگ الهي است كه حفظ و بقاي آن با حيات بشري داراي پيوندي گسست‌ناپذير مي‌باشد اما بشر در گذر زمان با بهره‌کشی یا استفاده نادرست از منابع طبیعی زمینه‌های تخریب عوامل حیات بسیاری از زیست‌مندان و محیط‌زیست خود را فراهم کرده است. اين امر، به‌گونه‌اي‌ است که اکنون تهدید از دست رفتن تنوع‌ زیستی و طبیعت به یک بحران جهانی مبدل شده و بیم آن می‌رود که نسل‌های آینده با فقر منابع مواجه شوند. متأسفانه سرزمین کهن ما نیز از اين روند مخرب، مصون نمانده و هم‌اینک در شرایط مناسبی قرار ندارد. از اين رو رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید دارند که «مسأله محیط‌زیست یا حفظ منابع طبیعی، برای ما مسأله‌ای تجمّلاتی و درجه دو نیست؛ یک مسأله حیاتی است. در تلاش ما برای توسعه کشور، اولویّت باید در این بخش باشد». نظر به اهمیت این موضوع، صندوق ملی محیط‌زیست به‌استناد جزء (2) بند (الف) ماده187 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- با هدف کمک به بهبود وضعیت محيط‌زيست کشور، حفاظت و توسعه پایدار منابع طبیعی و تنوع زیستی و کاهش آلایندگی‌ها تأسيس شده است. دولت یازدهم به تأسی از رویکرد و برنامه‌های ریاست محترم جمهوری، جناب آقای دکتر روحانی، به‌عنوان دولت حامی حفاظت محیط‌زیست، توجه جدی به این مهم داشته است. فعالیت صندوق ملی محیط‌زیست، فرصت مناسبی برای مشارکت مردم، سازمان‌ها، بانک‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی علاقه‌مند، در جهت همدلی و هم‌اندیشی در موضوع محیط‌زیست در سطح ملی و بین‌المللی است و در عمل، جهت‌دهی استفاده بهینه منابع به‌سوی اهداف توسعه پایدار و حفاظت از محیط‌زیست، از نتایج این فعالیت به شمار می‌آید. امید است صندوق ملی محیط‌زیست به‌عنوان شتاب‌دهنده فنآوري‌های سبز و پشتوانه‌ای برای صیانت از محیط‌زیست برای نسل کنونی و آیندگان، نقش مفیدی را ایفا، و همچنین آغازگر اقدامات تأثیرگذار در این حوزه و همگام با فعالیت‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست باشد. معاونت تدو‌ين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري با در نظر گرفتن اهداف فوق و در راستاي انجام وظايف‌ و مأموريت‌هاي خود يعني تهيه و انتشار مجموعه‌هاي قوانين و مقررات موضوعي منقح، با همكاري صندوق ملي محيط‌زيست چاپ نخست مجموعه كاربردي قوانين و مقررات صندوق مزبور را با ويژگي‌هاي زير تقديم مخاطبان محترم مي‌نمايد: اول: اين مجموعه دربرگيرنده قوانين و مقررات، دستورالعمل‌ها و ساير ضوابط مربوط به صندوق ملي محيط‌زيست و نيز برخي ديگر از قوانين و مقررات كاربردي صندوق مي‌باشد. لذا درج برخي از قوانين و مقررات، عليرغم عدم ارتباط مستقيم با موضوع مجموعه، بنا به دلايل کاربردي (براي مجريان امر) صورت گرفته است. همچنين ‌در حد امكان و ارتباط، برخي آراي و‌حدت‌رو‌يه هيأ‌ت عمومي ديوان‌عالي كشور در جاي مناسب به صورت زيرنويس درج شده است. دوم: مجموعه حاضر با همكاري و تعامل مديران و كارشناسان محترم صندوق ملي محيط‌زيست تهيه شده كه در اين مجال لازم است از همكاري صميمانه آنان كمال سپاسگزاري به‌عمل آيد. سوم: با توجه به تنقيحي بودن مجموعه حاضر، علاوه بر اعمال اصلاحات، الحاقات و نسخ‌هاي صريح، در مواردي كه بيان نظر توضيحي و تنقيحي در خصوص قانون و مقرره خاصي ضرو‌رت داشته، نظر مذكور با درج نشان و علامت اختصاري معاونت در پاو‌رقي آمده است. اميد است تهيه و تقديم اين اثر، در مسير توسعه پايدار و حفاظت از منابع و ذخاير زيست‌محيطي كشور، منشأ آثار و بركات بسيار شود و يكايك خوانندگان ارجمند با ارايه نظرات، انتقادات و پيشنهادها، ما را در ارتقاي كيفي ديگر مجموعه‌ها، ياري فرمايند. عيسي كلانتري معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست (رييس مجمع عمومي صندوق ملي محيط زيست) لعيا جنيدي معاون حقوقي رييس‌جمهور
شماره جلد: 1
تعداد جلد: 1
دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1397
ماه انتشار: 12
تعداد صفحه: 192
قیمت روی جلد: 200000
قیمت نسخه اینترنتی: 40000
تعداد چاپ: 1000
گواهینامه: سازمان ‌اسناد و ‌كتابخانه‌ ملي‌ جمهوري‌ اسلامي ‌ايران عنوان قراردادي: ايران، قوانين و احكام .Iran. Laws, etc عنوان و نام پديدآور: مجموعه كاربردي قوانین و مقررات صندوق ملی محيط‌زيست .../ تهيه و تنظيم: امور تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات ‌]معاونت حقوقي رياست جمهوري[؛ تدوين و تنقيح: رضا خاني گياشي، علي سميعي، فاطمه شفيعي، فاطمه صفوي؛ زيرنظر: مهدي مهدي‌زاده، سيد رحمان سلامت، امير ارسلان مهاجري طهراني مشخصات نشر: تهران: رياست‌جمهوري، معاونت حقوقي، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، اداره چاپ و انتشار، 1397 مشخصات ظاهري: 200 ص. شابك: 7-43-8804-600-978 قيمت: 000/200 ريال وضعيت فهرست‌نويسي: فيپا موضوع: حقوق محيط‌زيست - ايران موضوع: Environmental law- Iran موضوع: حقوق محيط‌زيست موضوع: Environmental law شناسه افزوده: ايران. رياست جمهوري. معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات. اداره چاپ و انتشار شناسه افزوده: ايران. رياست جمهوري. معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات. رده بندي كنگره: 1397 28آ 3127KMH رده بندي ديويي: 55046/344 شماره كتابشناسي ملي: 5553664                    اداره چاپ و انتشار معاو‌نت تدو‌ين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات نشاني: تهران‌ـ‌ خيابان و‌لي‌عصر (عج) ‌ـ قبل از چهار راه جمهوري اسلامي شماره ‌1158 كدپستي: 1316767451 پست الكترونيك: law@iripo.ir دو‌رنگار: 66492707 ـ 9821 + تلفن: 66492708 ـ 9821 + پايگاه اينترنتي: www.dotic.ir
شماره پرونده: 209-2-0-1-2
شابک: 978-600-8804-43-7
شماره کتابخانه: 5553664
در فروشگاه اینترنتی: 1
آدرس کتاب:

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف