سال انتشار: 1398
مجموعه تنقیحی قانون بودجه سال 1398 کل کشور و مقررات آن

قانون بودجه سال 1398 كل كشور؛ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 كل كشور؛ قوانين و مقررات مربوط؛ فهرست تبصره‌هاي قانون بودجه؛ زيرنويس‌هاي توضيحي و تنقيحي؛ و ... .

معرفی: برنامه‌ريزي از ضروريات غيرقابل ترديد توسعه و پيشرفت معنوي و مادي کشور است. اين برنامه‌ريزي در دوره‌هاي زماني بلندمدت، ميان‌مدت و کوتاه‌مدت ناظر بر جوانب گوناگون فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و ... صورت مي‌پذيرد. سابقه برنامه‌ريزي در كشور به شکل حاضر به چند دهه قبل و در قالب برنامه‌هاي هفت‌ساله، پنج‌ساله و سالانه برمي‌گردد که پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز به شکل تهيه سند چشم‌انداز بيست‌ساله، برنامه‌هاي پنج‌ساله و سالانه ادامه يافته است. بودجه سالانه کل کشور، فعاليت دستگاه‌هاي مختلف را در طول يک‌سال از حيث محل‌هاي درآمد و مصرف مشخص مي‌کند. بر اساس اصل پنجاه و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهيه بودجه سالانه کشور برعهده دولت مي‌باشد که به شکل لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌شود و قوه‌مقننه نيز به رسيدگي و تصويب آن مبادرت مي‌نمايد. با توجه به ابلاغ قانون بودجه سال 1398 کل کشور در تاريخ 1397/12/27، معاونت تدو‌ين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري در راستاي انجام وظايف خود، بلافاصله در هفته نخست فروردین ماه سال جاری به انتشار این قانون مبادرت کرد. کتاب حاضر، مجموعه تفصیلی و تنقیحی تهیه ‌شده در این معاونت می‌باشد که در آن علاوه بر قانون بودجه سال 1398 كل كشور، ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1398 كل كشور، آيين‌نامه‌هاي اجرايي و تصويبنامه‌‌هاي مستند به قانون كه تا زمان تهيه اين مجموعه ابلاغ گرديده نیز درج شده است. ضمناً از آنجا كه در قانون بودجه به قوانين و مقررات متعددي اشاره و استناد شده، به‌منظور دسترسي سريع و آسان مخاطبان به قوانين و مقررات مذكور، موارد يادشده در زيرنويس بندها، جزء‌ها و تبصره‌هاي مربوط ذكر شده است. همچنين به دلیل آن كه امكان درج تمامي ضمايم و جداول قانون بودجه سال 1398 کل کشور در اين كتاب ميسر نمي‌باشد، صرفاً موارد مشتمل بر احكام قانوني يا داراي كاربرد عمومي، استخراج و درج شده ‌است؛ مخاطبان محترم جهت دسترسي به تمامي ضمايم و جداول قانون بودجه مي‌توانند از طريق سازمان برنامه و بودجه كشور اقدام نمايند. براي اينكه و‌ظيفه رو‌شنگري در تهيه اين مجموعه و مجموعه‌هاي ديگر تا حد توان به‌صورت كامل اجرا گردد، در مواردي كه بيان نظر تنقيحي يا توضيحي ضرو‌رت داشته، نظر مذكور با درج نشان معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات در پاو‌رقي آمده است. اميد است مسؤولان و كارگزاران نظام، صاحب‌نظران و عموم مردم ضمن بهره‌برداري از مجموعه حاضر، با ارايه نظرات، راهنمايي‌ها و پيشنهادهاي خويش، اين معاونت را در هرچه پربارتر شدن مجموعه‌هاي بعدي ياري نمايند. لعیا جنیدی معاو‌ن حقوقي رييس‌جمهور
شماره جلد: 1
تعداد جلد: 1
دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1398
ماه انتشار: 2
تعداد صفحه: 164
قیمت روی جلد: 150000
قیمت نسخه اینترنتی: 30000
تعداد چاپ: 1000
گواهینامه: عنوان كتاب: مجموعه تنقیحی قانون بودجه سال 1398 كل‌ كشور و مقررات آن تهيه و ‌تنظيم: امور تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات ناشر: معاو‌نت تدو‌ين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقی رياست‌جمهوري ليتوگرافي و چاپ: اداره چاپ و انتشار شمارگان: 1000 نسخه قيمت: 150000 ريال شابك: 978-600-8804-51-2
شماره پرونده: 301-3-98-1-2
شابک: 978-600-8804-51-2
شماره کتابخانه: 5681197
در فروشگاه اینترنتی: 1

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف