سال انتشار: 1398
قانون مجازات اسلامي«چاپ يازدهم- ويرايش ششم»

قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1 با اصلاحات بعدي؛ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 1375/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ قانون جرايم رايانه‌اي مصوب 1388 با اصلاحات بعدي؛ آراي وحدت‌رويه ديوان‌عالي كشور؛ جداول تطبيق مواد ق.م.ا.1392 با ق.م.ا. 1370 و برعكس؛ فهرست كتب، بخش‌ها، فصول و مباحث قانون؛ يادداشت‌هاي تنقيحي و توضيحي؛ و ... .

معرفی: قانون مجازات اسلامي پس از مدت‌ها بحث و بررسي و تبادلات مكرّر بين مجلس و شوراي نگهبان در اول ارديبهشت ماه 1392 به صورت آزمايشي (به مدت 5 سال) به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيد و در يازدهم ارديبهشت‌ماه نيز تأييد نهايي شوراي نگهبان را دريافت كرد و سپس بر اساس ماده واحده قانون دایمي شدن قانون مجازات اسلامي مصوب 1397/3/9، از تاريخ انقضاي مدت اجراي آزمايشي، دایمي گرديد. اين قانون مشتمل بر 728 ماده، از تاریخ 1392/3/22لازم‌الاجرا و جانشين 497 ماده اولیه قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن گرديد. به موجب ماده 728 این قانون، قوانين متعددي صریحاً نسخ گردیده؛ هرچند برخي از اين قوانين قبلاً نيز صریحاً يا ضمناً نسخ شده بود؛ لكن با عنايت به نظر قانونگذار داير بر توسل به نسخ صريح به جاي نسخ ضمني بر نسخ پاره‌اي از آنها مجدداً تأكيد شده است. بايد عنايت داشت همان‌گونه كه قانونگذار نيز در ماده 728 ق.م.ا.1392 تصريح كرده است اين فهرست جنبه احصايي ندارد و شامل ساير قوانين مغاير نيز مي‌گردد؛ در ويرايش مجموعه تنقيحي جرايم و مجازات‌ها برخی از موارد نسخ‌هاي ضمنی حسب مورد در پاورقی‌ها تذکر داده شده است. سعي قانونگذار در روند طولاني تصويب و تأييد قانون مجازات اسلامي 1392 را در چند محور اساسي می‌توان خلاصه كرد: الف) ضابطه‌مند نمودن اعمال تخفيف و تبديل مجازات در جرايم تعزيري؛ ب) تبيين تفصيلي مجازات شروع به جرم و اختصاص فصل مستقلي براي آن و نسخ ضمني احكام پيشين در اين خصوص. ج) استفاده از دستاوردهاي جديد حقوق كيفري در سطح جهان چون نرخ جزاي نقدي روزانه با توجه به درآمد محکوم‌عليه، جايگزين‌هاي مجازات حبس، معافيت از کيفر، تعويق صدور حكم، تعويق مراقبتي، تعليق اجراي مجازات، نظام نيمه آزادي، تغيير نگرش در شمول مرور زمان در جرايم تعزيري، توجه خاص به برخي از جرايم از جمله جرايم سازمان‌يافته، نظارت دادگاه در طول اجراي مجازات و امکان بازنگري در احکام صادره، افزايش اختيارات نظارتي قاضي اجراي احکام، پر رنگ شدن نقش مددکاران اجتماعي، مسؤول تلقي نمودن اشخاص حقوقي و...؛ د) استفاده از تجارب قضايي و آراي محاکم و ديوان‌عالي كشور، نظرات قضات و حقوقدانان، پژوهش‌هاي فقهي علماء و طلاب علوم ديني پس از پيروزي انقلاب اسلامي؛ ه‍( دگرگوني در حقوق كيفري زنان و نوجوانان از جمله پرداخت مابه‌التفاوت ديه (زن و مرد) توسط يك نهاد عمومي (صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني) و يا افزايش تعهدات حكومت (بيت‌المال) در جبران خسارات وارده به افراد، امكان تخفيف در اعمال مجازات و تعيين مجازات‌هاي خاص براي نوجوانان مابين سنين بلوغ شرعي و 18سالگي با توجه به ويژگي‌هاي آنان و ... كه انشاءالله در يادداشت‌هاي تنقيحي نسخه حاضر و ويرايش‌‌هاي آتي قانون تا حد امکان بر بيان آن سعي خواهيم نمود. مجموعه حاضر به عنوان يكصد و چهل و يكمين اثر از مجموعه‌هاي سارع(سري اطلاع‌رساني عمومي قوانين) كه تا پيش از اين در چاپ‌های متعدد، تقدیم علاقه‌مندان شده؛ مشتمل بر متن دو قانون مجازات اسلامي مصوب سال‌هاي 1375 و 1392 مي‌باشد كه تا خرداد ماه 1398 به‌روزرساني گرديده است. همچنين دو جدول تطبيقی مواد ق.م.ا.1392 با مواد ق.م.ا.1370 و جدول تطبيقی مواد ق.م.ا.1370 با مواد ق.م.ا.1392 نیز به آن الحاق شده است شاید که تا حدودي از صعوبت اجراي قانون (با توجه به حجم بالاي احکام و مقررات خاص و جديد) بالاخص براي دست‌اندركاران امر قضا و نيز كساني كه سابقه كار و آشنايي قبلي با اين قانون و رويه‌هاي حقوقي و قضايي آن را دارند كاسته شود. گرچه كتاب‌هاي سارع، به ارايه متن برخي قوانين و مقررات مهم اختصاص يافته و داراي حداقلِِ زيرنويس‌هاي توضيحي است؛ در عين حال، اين كتاب همانند ديگر آثار منتشره معاونت تدو‌ين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، داراي وصف «تنقيحي» مي‌باشد و در حد حوصله مجموعه حاضر، پاره‌ای یادداشت‌های تنقیحی يا توضيحي مختصر و عمدتاً اشاره‌وار همراه با درج نشان آن معاونت نیز بدان افزوده و به قوانین، مقررات و آرای وحدت رویه و ... مربوط ارجاع داده شد. به آن دسته از مخاطبان عزيز که مایل به مطالعه عمیق‌تر و ملاحظه توضیحات مفصل تنقیحی و... مي‌باشند توصيه مي‌شود به مجموعه تنقيحي قوانين و مقررات جرایم و مجازات‌ها (چاپ دوازدهم- 1397) با لحاظ آخرین تغییرات و اصلاحات همراه با يادداشت‌هاي توضيحي و تنقيحي و درج آراي وحدت رويه و اصراري ديوان‌عالي كشور، نظرات مشورتي قوه قضاييه، واژه‌نامه‌هاي تفصيلي و... مراجعه كنند. همچنين با توجه به حجم زياد مجموعه و صعوبت جابجایی مطالب مندرج در مجموعه فوق، خلاصه و برگزيده‌اي از آن نيز برای کاربران در قطع رقعي منتشر شده است. اميد است مسؤو‌لان، كارگزاران نظام، صاحب‌نظران و عموم مردم از اثر حاضر به نحو شايسته بهره ببرند و با ارايه نظرات، راهنمايي‌ها و پيشنهادهاي خويش، ما را در ارتقای کیفی مجموعه‌های بعدی راهنما و یاور باشند. لعیا جنیدی معاون حقوقي رييس‌جمهور
شماره جلد: 1
تعداد جلد: 1
دوره چاپ: 11
سال انتشار: 1398
فصل انتشار: 1
ماه انتشار: 3
تعداد صفحه: 352
قیمت روی جلد: 240000
قیمت نسخه اینترنتی: 60000
تعداد چاپ: 1000
گواهینامه: عنوان قراردادي: ايران، قوانين و احكام عنوان و نام پديدآور: قانون مجازات اسلامي مشتمل بر قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1 , ... ؛ تهيه و تنظيم: امور تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري؛ تدوين و تنقيح: رضا خاني‌گياشي؛ زير نظر: مهدي مهدي‌زاده، سيد رحمان سلامت مشخصات نشر: تهران: رياست‌جمهوري، معاونت حقوقي، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، اداره چاپ و انتشار، 1398. مشخصات ظاهري: 352 صفحه شابك: 6-53-8804-600-978 وضعيت فهرست‌نويسي: فیپا موضوع: حقوق جزا -- ايران موضوع: مجازات -- ايران موضوع: مجازات – ايران— جدول‌ها و نمودارها شناسه افزوده: ايران. رياست جمهوري. معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات. اداره چاپ و انتشار رده بندي كنگره: 3794KMH رده بندي ديويي: 55/345 شماره كتابشناسي ملي: 5688006                          اداره چاپ و انتشار معاو‌نت تدو‌ين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات نشاني: تهران‌ـ‌ خيابان و‌لي‌عصر (عج) ‌ـ قبل از چهارراه جمهوري اسلامي شماره ‌1158 دو‌رنگار: 66492707 ـ 9821 + تلفن: 66492708 ـ 9821 كدپستي: 1316767451 پست الكترونيك: law@iripo.ir پايگاه اينترنتي: www.dotic.ir
شماره پرونده: 602-6-0-11-2
شابک: 978-600-8804-53-6
شماره کتابخانه: 5688006
در فروشگاه اینترنتی: 1

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف