سال انتشار: 1398
مجموعه تنقیحی قانون مبارزه با مواد مخدر و مقررات مربوط

قانون مبارزه با موادمخدر مصوب1367/8/3با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ قانون مربوط به مواد رو‌ان‌گردان (پسيكوترو‌پ) مصوب1354/2/8؛ فهرست‌هاي چهارگانه اقلام به‌رو‌ز شده مواد رو‌انگردان؛ آيين‌نامه‌ها و تصويبنامه‌های ‌‌هيأت‌وزيران؛ مصوبات رییس قوه قضاییه؛ مصوبات ستاد مبارزه با موادمخدر؛ ساير قوانين و مقررات مرتبط؛

معرفی: امروزه اهميت تدوين و تنقيح قوانين و مقررات براي اجراي صحيح آنها، مقابله با فساد، پيشگيري از وقوع جرايم، تحقق عدالت اجتماعي و قضايي، ساماندهي امور اجتماعي و ارتقاي كارآمدي دستگاه‌هاي اجرايي، بر كسي پوشيده نيست. تفكيك موضوعي قوانين و مقررات و تنقيح آنها با رعايت اولويت‌ها و متناسب با نيازهاي جامعه، امري اجتناب‌ناپذير است؛ چه آن كه تدوين و تنقيح قوانين و مقررات موجود، منجر به شفافيت تقنيني مي‌شود و دسترسي سريع و صحيح مسؤولان و دست‌اندركاران به مقررات مورد نياز آنان را براي تمشيت امور جامعه، موجب مي‌شود؛ و اين امر در نهادينه كردن حاكميت قانون و اجتناب از قانون‌گريزي تأثيري بسزا دارد. حذف قوانين و مقررات منسوخ و آشکار كردن تعارضات و ابهامات، سياستگذاران، تدوين‌گران قوانين و مقررات و قانونگذار را به اصلاح تعارضات و تناقضات و بهينه كردن امر قانونگذاري و وضع مقررات مطلوب، رهنمون خواهد ساخت. اهميت و حساسيت مبارزه با موادمخدر در ابعاد داخلي و بين‌المللي، امري آشكار است. استعمال مواد مخدر، تبعات سوء اجتماعي، اقتصادي، اخلاقي و ... به همراه دارد و اين امر، مصارف و نيازهاي طبي آن را به شدت تحت تأثير قرار داده است. اعتیاد به مواد مخدر نه‌تنها به‌عنوان یک آسیب بلکه زمینه‌ساز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی دیگر، یکی از جدی‌ترین نگرانی‌های جوامع توسعه‌یافته یا در حال توسعه می‌باشد. توليد و توزيع موادمخدر در جهان همراه با پيشرفت تكنولوژي و گسترش روابط جوامع بشري ابعاد گسترده و پيچيده‌اي به خود گرفته است. سازمان‌يافتگي بيش از پيش جرايم موادمخدر و شكل‌گيري باندهاي مافيايي در اين خصوص و فعاليت‌هاي فراسرزميني اين دسته از تبهكاران، عزم جهاني را براي مبارزه با آن طلب مي‌نمايد. با توجه به شرايط اقليمي ايران و كشورهاي همسايه و نزديك آن، كشور ما همواره مورد تهديد جدي اين آسيب بوده لذا همواره تصويب قوانين محدودكننده، كنترلي و نهايتاً مبارزه با قاچاق و مصرف مواد مخدر و داروهاي رونگردان مورد توجه قانونگذار ايران قرار گرفته است. تصویب «قانون مبارزه با مواد مخدر» در سال 1367 توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام يكي از جدي‌ترين اقدامات تقنيني پس از پيروزي انقلاب اسلامي محسوب مي‌شود. اين قانون با اصلاحات متعددي همراه بوده است؛ مواد و تبصره‌هاي زيادي از آن در سال 1376 و سپس در سال 1389 مورد اصلاح قرار گرفته است. مهمترين و تأثيرگذارترين اصلاح قانون در سال‌هاي اخير به الحاق ماده 45 و تبصره‌ آن به موجب «قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با موادمخدر» مصوب 1396/7/12مربوط مي‌شود كه آثار چشمگيري در كاهش اعدام‌هاي مرتبط با جرايم مواد مخدر برجاي گذارده است. لحاظ اصلاحات و الحاقات قانون مبارزه با مواد مخدر، در پرونده‌هاي جاري و لزوم رعايت آن از سوي مراجع قضايي به‌ويژه در مواردي كه تغييرات نسبت به قبل جنبه مناسب‌تري به حال متهم دارد حائز اهميت است. معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رييس‌جمهور در راستاي انجام وظايف خود، با توجه به اهميت موضوع و نيز درخواست‌هاي مكرر مخاطبان و دست‌اندركاران امر، تاكنون مجموعه‌هاي متعددي را در اين ارتباط تهيه و ارايه كرده است. و اينك كتاب حاضر با عنوان «مجموعه تنقيحي قانون مبارزه با مواد مخدر و مقررات مربوط» با لحاظ تلاش‌هاي گذشته، پس از بررسي‌هاي تنقيحي گسترده، آماده ارايه به مخاطبان ارجمند شده است. در تهیه مجموعه حاضر نکاتی مورد توجه قرار گرفته است که آگاهی نسبت به آن استفاده از مجموعه را تسهیل می‌نماید: 1- در اين مجموعه كليه اصلاحات و الحاقاتی كه مستند به قوانين مختلف نسبت به مواد قانون مبارزه با موادمخدر انجام شده در متن مواد و يا تبصره‌ها و بندهاي مربوط اعمال شده است. 2- علاوه بر قانون مبارزه با موادمخدر، سعي شده ‌است قوانين و مقررات مرتبط با اين قانون در مجموعه درج گردد. 3- به دلیل اهمیت آرای وحدت‌رویه دیوان‌عالی کشور و راهگشایی نظرات اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه در موارد اختلافی و مبهم، گردآوری و درج آنها در زیرنویس احکام مربوط، مورد اهتمام قرار گرفته است. 4- مصوبات ستاد مبارزه با مواد مخدر، در زمره مهمترین مقررات موجود در خصوص موضوع می‌باشد که با همکاری آن ستاد، تلاش شده است در مجموعه حاضر تدوین، تنقیح و ارايه شود؛ از این‌رو، مراتب سپاس خود را از همكاران ستاد يادشده اعلام می‌دارد. 5- برای اینکه وظیفه روشنگری در تهیه این مجموعه و مجموعه‌های دیگر تا حد توان به‌صورت کامل اجرا شده باشد، در مواردی که بیان نظر توضیحی و تنقیحی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري، در خصوص قانون و مقرره خاصی و یا سایر موارد ضرورت داشته، نظر مذكور با درج نشان آن معاونت در پاورقي آمده است. اميد است مسؤو‌لان و كارگزاران نظام، صاحب‌نظران و عموم مردم از اثر حاضر به‌نحو شايسته بهره ببرند و با ارايه نظرات و پيشنهادهاي خويش، ما را در ارتقاي كيفي مجموعه راهنما و ياور باشند. لعيا جنيدي معاون حقوقي رييس‌جمهور
شماره جلد: 1
تعداد جلد: 1
دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1398
فصل انتشار: 1
ماه انتشار: 3
تعداد صفحه: 270
قیمت روی جلد: 250000
قیمت نسخه اینترنتی: 50000
تعداد چاپ: 1000
گواهینامه: عنوان قراردادي: ايران، قوانين و احكام عنوان و نام پديدآور: مجموعه تنقيحي قانون مبارزه با موادمخدر و مقررات مربوط/ معاونت حقوقي رياست جمهوري؛ معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات؛ تدوين و تنقيح: سعيد محمدي، مريم عامري، ليلا لولاچي ؛ زيرنظر: مهدي مهدي‌زاده، سيد رحمان سلامت مشخصات نشر: تهران: رياست‌جمهوري، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، اداره چاپ و انتشار، 1398. مشخصات ظاهري: 272 ص شابك: 0- 55- 8804- 600- 978 قيمت: 250/000 ريال وضعيت فهرست‌نويسي: فيپا موضوع: موادمخدر- قوانين و مقررات- ايران موضوع: Narcotic Laws- Iran شناسه افزوده: ايران. رياست جمهوري. معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات. اداره چاپ و انتشار شناسه افزوده: ايران. رياست جمهوري. معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات. رده‌بندي كنگره: 28آ/ 4404KMH رده‌بندي ديويي: 550277/345 شماره كتابشناسي ملي: 5704780 اداره چاپ و انتشار معاو‌نت تدو‌ين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات نشاني: تهران‌ـ‌ خيابان و‌لي‌عصر (عج) ‌ـ قبل از چهار راه جمهوري اسلامي شماره ‌1158 كدپستي: 1316767451 دو‌رنگار: 66492707 ـ 9821 + تلفن: 66492708 ـ 9821+ پست الكترونيك: law@iripo.ir پايگاه اينترنتي: www.dotic.ir
شماره پرونده: 605-4-0-1-2
شابک: 978-600-8804-55-0
شماره کتابخانه: 5704780
در فروشگاه اینترنتی: 1

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف