تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیر دولتی بابت نگهداری، مراقبت و خدمات توانبخشی، آموزشی، حرفه آموزی معلولان و حق پرستاری معلولان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیر دولتی بابت نگهداری، مراقبت و خدمات توانبخشی، آموزشی، حرفه آموزی معلولان و حق پرستاری معلولان ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 98/06/06 هيأت وزیران درخصوص"تعیین کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیر دولتی بابت نگهداری، مراقبت و خدمات توانبخشی، آموزشی، حرفه آموزی معلولان و حق پرستاری معلولان"، طي نامه شماره 72218 در تاریخ 98/06/12 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف