بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص فراهم کردن موجبات نظارت موثر بر کاهش تخلفات اداری

بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص فراهم کردن موجبات نظارت موثر بر کاهش تخلفات اداری ابلاغ شد.

بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص فراهم کردن موجبات نظارت موثر بر کاهش تخلفات اداری طی نامه شماره 9000/66795/100 مورخ 98/06/03 ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف