تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری حق بهره برداری از پلاک ثبتی 416 فرعی از 1249 اصلی واقع در شهرستان ایلام استان ایلام از وزارت کشور به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری حق بهره برداری از پلاک ثبتی 416 فرعی از 1249 اصلی واقع در شهرستان ایلام استان ایلام از وزارت کشور به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/05/26 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "واگذاری حق بهره برداری از پلاک ثبتی 416 فرعی از 1249 اصلی واقع در شهرستان ایلام استان ایلام از وزارت کشور به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری" طی نامه شماره 75890 مورخ 98/06/23 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف