تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین اسکله مجاز برای ورود و خروج کالا و مسافر در استان هرمزگان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین اسکله مجاز برای ورود و خروج کالا و مسافر در استان هرمزگان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/06/24 هیات وزیران در خصوص "تعیین اسکله مجاز برای ورود و خروج کالا و مسافر در استان هرمزگان" طی نامه شماره 78320 مورخ 98/06/26 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف