بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری

بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری ابلاغ شد.

بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری طی نامه شماره 98/212681 مورخ 98/06/26 از سوی مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف