بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص اصلاح مواد 1 و 10 دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار

بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص اصلاح مواد 1 و 10 دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار ابلاغ شد.

بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص اصلاح مواد 1 و 10 دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار طی نامه شماره 98/215427 مورخ 98/06/30 از سوی مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف