بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ابلاغ آیین نامه نظام سنجش اعتبار

بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ابلاغ آیین نامه نظام سنجش اعتبار ابلاغ شد.

بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص ابلاغ آیین نامه نظام سنجش اعتبار (موضوع تصویبنامه شماره 39151/ت 55296هـ مورخ 98/04/04 هیات وزیران) طی نامه شماره 98/218123 مورخ 98/06/31 از سوی مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف