بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص ابلاغ تصمیم شورای فقهی بانک مرکزی در رابطه با نحوه و مبانی محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین

بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص ابلاغ تصمیم شورای فقهی بانک مرکزی در رابطه با نحوه و مبانی محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین ابلاغ شد.

بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص ابلاغ تصمیم شورای فقهی بانک مرکزی در رابطه با نحوه و مبانی محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین طی نامه شماره 98/215684 مورخ 98/06/30 از سوی مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف