اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/06/31 هیات وزیران درخصوص "اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور" طی نامه شماره 84355 مورخ 98/07/07 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف