تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری حق بهره برداری 700 متر مربع از ازاضی واقع در شهرستان ایوان استان ایلام جهت احداث مدرسه به وزارت آموزش و پرورش

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری حق بهره برداری 700 متر مربع از ازاضی واقع در شهرستان ایوان استان ایلام جهت احداث مدرسه به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/06/09 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "واگذاری حق بهره برداری 700 متر مربع از ازاضی واقع در شهرستان ایوان استان ایلام جهت احداث مدرسه به وزارت آموزش و پرورش" طی نامه شماره 85463 مورخ 98/07/08 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف