مصوبه شورای اقتصاد درخصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی برای سال زراعی 99-98

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی برای سال زراعی 99-98 ابلاغ شد.

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی برای سال زراعی 99-98 طی نامه شماره 372697 مورخ 98/07/09 توسط رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف