تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری حق بهره برداری 20 هزار متر مربع از اراضی واقع در شهرستان یزد به وزارت کشور

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری حق بهره برداری 20 هزار متر مربع از اراضی واقع در شهرستان یزد به وزارت کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/06/02 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "واگذاری حق بهره برداری 20 هزار متر مربع از اراضی واقع در شهرستان یزد به وزارت کشور" طی نامه شماره 85484 مورخ 98/07/08 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف