آیین نامه شماره 92/2؛ مکمل آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم

آیین نامه شماره 92/2؛ مکمل آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم ابلاغ شد.

مصوبه جلسه مورخ 98/06/13 شورای عالی بیمه درخصوص "آیین نامه شماره 92/2؛ مکمل آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم" طی نامه شماره 98/100/90496 مورخ 1398/07/09 رییس شورای عالی بیمه ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف