رای شماره 842 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 842 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال: 1- ماده 9 تعرفه عوارض محلي سال 1393 شوراي اسلامي شهر دامغان در خصوص عوارض حذف و يا کسري پارکينگ 2- ماده 15 تعرفه عوارض محلي سال 1393 شوراي اسلامي شهر دامغان در خصوص محاسبه عوارض تفکيک اراضي مسکوني - تجاري - اداري - صنعتي و ... و نرخ خدمات تفکيک اعياني 3- ماده 22 تعرفه عوارض محلي سال 1393 شوراي اسلامي شهر دامغان در خصوص بهاي خدمات شهرداري در قبال تقسيط بدهي موديان در تاریخ 98/05/01 توسط رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - معاون قضایی دیوان عدالت اداری ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط