تصویبنامه درخصوص تعیین قیمت فروش کود اوره

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین قیمت فروش کود اوره ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/07/07 هیات وزیران درخصوص "تعیین قیمت فروش کود اوره" طی نامه شماره 90674 مورخ 98/07/18 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف