رای شماره 933 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه سوم جلسه شماره 471 ـ 1392/8/9 و مصوبه دوم جلسه شماره چهارم مورخ 1392/7/22 شورای شهر نطنز

تاریخ دادنامه: 1398/5/15      شماره دادنامه: 933       شماره پرونده: 3660/97

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه سوم جلسه شماره 471 ـ 1390/8/9 و مصوبه دوم جلسه شماره چهارم مورخ 1392/7/22 شورای اسلامی شهر نطنز

گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 241381 ـ 1397/10/23 اعلام کرده است که:

«حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً  مصوبات شورای اسلامی شهر نطنز از جهت  انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری، این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل جهت استحضار اعلام می‌گردد: شورای اسلامی شهر یـاد شده به موجب مصوبه سوم جلسه 471 ـ 1390/8/9 با معافیت کلیه عوارض به کارکنان شهرداری به میزان 200 مترمربع در یک طبقه و برای یک بار در طول دوران خدمت و مصوبه دوم جلسه چهارم مورخ 1392/7/22 با اعطای تخفیف به متقاضیان عوارض حداکثر تا 15% موافقت کرده است. مصوبات مذکور مغایر با قانون می‌باشد چرا که:

به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض با وجوه به شهرداریها و دهیاریها لغو شده است. از طرف دیگر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موارد مشابه از جمله دادنامه شماره 1262 ـ 1397/11/20 مصوبه شورای اسلامی شهر گلدشت را در مورد مشابه ابطال کرده است. بنا به مراتب مصوبه سوم جلسه 471 ـ 1390/8/9 و مصوبه دوم جلسه چهارم مورخ 1392/7/22 شورای اسلامی شهر نطنز مغایر با تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یاد شده بود و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد درخواست می‌باشد. در خاتمه موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) مصوبه سوم جلسه شماره 471 ـ 1390/8/9 شورای اسلامی شهر نطنز:

«شورای اسلامی شهر نطنز

شماره جلسه: 471                 تاریخ جلسه: 1390/8/9

مصوبه سوم: نامه شماره 6263 ـ 1390/7/24 شهرداری در خصوص تخفیف کلیه عوارض احداث برای پرسنل شهرداری در جلسه مطرح گردید که پیرو بند 2 مصوبه شماره 443 شورای شهر به تاریخ 1390/4/19 مجدداً در جلسه مطرح که با توجه به توضیحات آقای شهردار در جلسه نهایتاً با تخفیف کلیه عوارض به میزان 200 مترمربع در یک طبقه فقط برای یک بار در طول خدمت پرسنلی معاف و مقرر گردید مراتب در کلیه امور در شهرداری مد نظر قرار گیرد.»

ب) مصوبه دوم جلسه شماره 471 ـ 1392/7/22 شورای اسلامی شهر نطنز:

«شورای اسلامی شهر نطنز

شماره جلسه: 4                    تاریخ جلسه: 1392/7/22

نامه شماره 4916 ـ 1392/6/28 در خصوص تخفیف متقاضیان عوارض در شورا مطرح و با اتفاق نظر اعضا مقرر گردید حداکثر تا 15% تخفیف در اختیار شهردار باشد.»

علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/5/15 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی شده است، همچنین در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جلمه آراء شماره 627 ـ 1397/7/4 و 26 ـ 1396/1/15 اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل به کارکنان شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوارهای اسلامی تشخیص و مصوبات مشابه ابطال شده است، بنابراین مصوبه سوم جلسه 471 ـ 1390/8/9 و مصوبه دوم جلسه 4 ـ 1392/7/22 شورای اسلامی شهر به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نطنز مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط