لایحه پروتکل اصلاحی بند (5-4-1-10) اساسنامه موسسه منطقه‌ای استانداردسازی،ارزیابی انطباق،تایید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام)

لایحه پروتکل اصلاحی بند (5-4-1-10) اساسنامه موسسه منطقه‌ای استانداردسازی،ارزیابی انطباق،تایید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام) به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

لایحه "پروتکل اصلاحی بند (5-4-1-10) اساسنامه موسسه منطقه‌ای استانداردسازی،ارزیابی انطباق،تایید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام)" که به پیشنهاد سازمان ملی استاندارد ایران در جلسه مورخ 98/07/07 هیأت وزیران به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد.

لایحه پروتکل اصلاحی بند (5downlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف