تصويبنامه هيات وزيران درخصوص مجاز بودن وزارت كشور نسبت به انجام مذاكره، پيش‌امضا (پاراف) و امضاي موقت پروتكل همكاري در زمينه مبارزه با تروريسم در درياي خزر

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص مجاز بودن وزارت كشور نسبت به انجام مذاكره، پيش‌امضا (پاراف) و امضاي موقت پروتكل همكاري در زمينه مبارزه با تروريسم در درياي خزر ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 1396/09/19 هيأت وزیران درخصوص"مجاز بودن وزارت كشور نسبت به انجام مذاكره، پيش‌امضا (پاراف) و امضاي موقت پروتكل همكاري در زمينه مبارزه با تروريسم در درياي خزر"، طي نامه شماره 117965 در تاریخ 1396/09/25 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف