تصویبنامه درخصوص واگذاری حق استفاده از اماکن ورزشی واقع در استان ایلام جهت استفاده همگانی به مدت سه سال به هیاتهای ورزشی مورد نظر

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری حق استفاده از اماکن ورزشی واقع در استان ایلام جهت استفاده همگانی به مدت سه سال به هیاتهای ورزشی مورد نظر ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/06/16 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "واگذاری حق استفاده از اماکن ورزشی واقع در استان ایلام جهت استفاده همگانی به مدت سه سال به هیاتهای ورزشی مورد نظر" طی نامه شماره 95966 مورخ 98/07/30 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف