اصلاح ماده 42 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

تصویبنامه هیات و یران درخصوص اصلاح ماده 42 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/07/28 هیات وزیران درخصوص "اصلاح ماده 42 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز" طی نامه شماره 97974 مورخ 98/08/06 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف