آیین نامه اجرایی ماده 9 قانون حمایت از حقوق معلولان (آموزش عالی رایگان افراد دارای معلولیت نیازمند)

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی ماده 9 قانون حمایت از حقوق معلولان (آموزش عالی رایگان افراد دارای معلولیت نیازمند) ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/08/08 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی ماده 9 قانون حمایت از حقوق معلولان (آموزش عالی رایگان افراد دارای معلولیت نیازمند)" طی نامه شماره 101505 مورخ 98/08/14 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف