تصویبنامه درخصوص تاسیس انجمنهای صنفی بخش فرهنگ، هنر و رسانه

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تاسیس انجمنهای صنفی بخش فرهنگ، هنر و رسانه ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/08/19 هیات وزیران درخصوص "تاسیس انجمنهای صنفی بخش فرهنگ، هنر و رسانه" طی نامه شماره 105569 مورخ 98/08/22 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف