تصويبنامه هيات وزيران موضوع اساسنامه صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتي

تصويبنامه هيات وزيران موضوع اساسنامه صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتي ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 1396/09/19 هيأت وزیران موضوع اساسنامه صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتي، طي نامه شماره 118818 در تاریخ 1396/09/26 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف