مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص عدم تصويب لايحه مطالعات اجتماعی و عارضه سنجی ترافيكی در احداث بازار كوثر در منطقه 15 شهرداری اصفهان

شماره: 2716 /98 /28

تاريخ: 4 /8 /98

جناب آقاي دكتر نوروزي

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسلامي

با سلام و احترام

 لوايح شماره 3006 /97 /س مورخ 2 /5 /97 و 2561 /97 /س مورخ 20 /4 /97 به همراه مطالعات اجتماعي و عارضه سنجي ترافيكي در احداث بازار كوثر در منطقه 15 شهرداري اصفهان، در جلسات متعدد كميسيونهاي تلفيق، بهداشت و سلامت و خدمات شهري و حمل و نقل و فناوري اطلاعات، منتهي به جلسات علني مورخ 7 /7 /98 و 28 /7 /98 مورد بررسي قرار گرفت و به علت عدم جامعيت مطالعات انجام شده در امور اجتماعي، وضعيت كسبه و مشاغل اطراف محل بازار كوثر، ميزان سرمايه گذاري مورد نياز، بازدهي اقتصادي و پايه هاي علمي و ضرورت احداث بازار مذكور، لايحه پيشنهادي به تصويب نرسيد.

مراتب جهت اطلاع به شرح فوق اعلام مي گردد.

عليرضا نصراصفهاني

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف