مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص واگذاری قطعه زمين 160 مترمربعی دارای پلاك ثبتی شماره 41 /4999 بخش 5 اصفهان با حفظ مالكيت شهرداری جهت احداث ساختمان اداری انجمن حمايت از زندانيان اصفهان

شماره: 2711 /98 /28

تاريخ: 4 /8 /98

جناب آقاي دكتر نوروزي

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسلامي

با سلام و احترام

لايحه شماره 3341 /98 /س مورخ 3 /5 /98 حاكي از پيشنهاد واگذاري قطعه زمين 160 مترمربعي در خيابان فيض، جنب آتش نشاني داراي پلاك ثبتي شماره 41 /4999 بخش 5 اصفهان با حفظ مالكيت شهرداري جهت احداث ساختمان اداري انجمن حمايت از زندانيان اصفهان، در جلسات كميسيونهاي امور اجتماعي و محيط زيست، شهرسازي و معماري و امور اقتصادي، حقوقي و گردشگري، منتهي به جلسه علني مورخ 28 /7 /98 مورد بررسي قرار گرفت و با عنايت به موقعيت پلاك معرفي شده در مجاورت آتش نشاني و احتمال توسعه ايستگاه مذكور و همچنين وجود كاربري فرهنگي مذهبي زمين مذكور، لذا مقرر شد شهرداري اصفهان ضمن بررسيهاي كارشناسي نسبت به جايگزيني و معرفي زمين ديگري بدين منظور در منطقه 6 شهرداري كه داراي كاربري متناسب و امكان دسترسيها و احداث پاركينگهاي مورد نياز باشد، ضمن هماهنگي با خانواده هاي زندانيان ظرف مدت دو ماه آتي اقدام و به شوراي اسلامي شهر پيشنهاد نمايد.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات بعدي اعلام مي گردد.

عليرضا نصراصفهاني

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف