مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص تنفيذ و پيشنهاد افزايش اختيارات تفويضی به شهردار و معاونين و مديران مناطق شهرداری اصفهان

شماره: 2712 /98 /28

تاریخ: 4 /8 /98

جناب آقاي دكتر نوروزي

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسلامي

با سلام و احترام

لايحه شماره 2548 /98 /س مورخ 10 /4 /98 معطوف به مصوبه شماره 2857 /96 /28 مورخ 22 /9 /96 حاكي از پيشنهاد افزايش اختيارات تفويضي به آن شهردار محترم و معاونين و مديران مناطق شهرداري اصفهان، در جلسات كميسيونهاي تلفيق و امور اقتصادي، حقوقي و گردشگري، منتهي به جلسه علني مورخ 28 /7 /98 مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد اختيارات قبلي تفويض شده به آن شهردار محترم كماكان به قوت خود باقي باشد.

مراتب جهت اطلاع به شرح فوق اعلام مي گردد.

عليرضا نصراصفهاني

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف