مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص موافقت با تهاتر مانده بدهی مبلغی جهت صدور پروانه ساختمانی در محدوده شهيد كشوری به شهرداری منطقه 6 با طلب عوارض ارزش افزوده مالك

مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص موافقت با تهاتر مانده بدهی مبلغی جهت صدور پروانه ساختمانی در محدوده شهيد كشوری به شهرداری منطقه 6 با طلب عوارض ارزش افزوده مالك ابلاغ شد.

شماره:2533 /98 /28

تاريخ: 16 /7 /98

جناب آقاي دكتر نوروزي

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسلامي

با سلام و احترام

لايحه شماره 4518 /98 /س مورخ 17 /6 /98 پيرو مصوبه شماره 2227 /98 /28 مورخ 25 /6 /98 حاكي از پيشنهاد مكتوب آقاي داود شيران در پرداخت مبلغ 000 /200 /509 /656 ريال مانده بدهي نامبرده جهت صدور پروانه ساختماني بر روي سه پلاك در محدوده شهيد كشوري به شهرداري منطقه 6 از طريق تهاتر با طلب عوارض ارزش افزوده مالك بر روي پلاك ثبتي 152 /2270 بخش 6 ثبت اصفهان و پرداخت و تسويه حساب بدهيهاي غيرنقدي شهرداري منطقه 6 به پيمانكاران (با معرفي شهرداري منطقه) ظرف مدت حداكثر سه ماه، در جلسات كميسيون امور اقتصادي، حقوقي و گردشگري، منتهي به جلسه علني مورخ 14 /7 /98 مورد بررسي قرار گرفت و پيشنهاد ارائه شده به تصويب رسيد.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعلام مي گردد.

عليرضا نصراصفهاني

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف